Permeable bærelag: DrænStabil® og DrænAf®

Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, bliver derfor i stigende grad anvendt som klimasikring mod det oftere kraftige regn.

Stadig flere skybrud og medfølgende kaskader af koncentreret regnvand kræver større og dyrere kloakker i fremtidens Danmark. NCC har siden det store skybrud i København i juli 2011 arbejdet intenst med udvikling af nye måder at håndtere enorme mængder regnvand, bl.a. i form af vandgennemtrængende asfalt på p-pladser, villaveje og veje i den tætte by – steder, hvor der normalt ikke er plads til forsinkelsesbassiner, og hvor nedgravning af store rørdimensioner har enorme omkostninger til følge.

Produktet hedder NCC Permavej® og består af et stabilt bærelag, der kan optage store mængder vand (DrænStabil®) og et afretningslag, der kan transportere vand uden at miste sin bæreevne (DrænAf®).

Akvavejen – nyt koncept for klimaveje med integreret rensningsanlæg

AkvaVejen en hel ny generation af klimaveje, der også renser vandet. Det er NCC og Teknologisk Institut, der står bag udviklingen af konceptet. Løsningen har vist et stort potentiale i forhold til håndtering af skybrud ved direkte nedsivning, rensning og mulighed for rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder.

AkvaVejen i aktion

Se hvordan vandet trænger ned igennem asfalten og hurtigt forsvinder igen, så trafikken kan glide uden problemer.