Specialemulsion til landbrug

Specialemulsion til ensilagepladser og elementer

Den bitumenbaserede emulsion har en speciel god vedhæftning til betonoverflader. Ved at forsegle beton forbedres modstandsdygtigheden overfor bl.a. ammoniakforbindelser. Dette samt den tættere betonoverflade forøger konstruktionens levetid.

Emulsionen er neutral og består af bitumen og vand. Efter påføring fordamper vandet og bitumen forbliver på overfladen. Bitumen er også bindemidlet i asfalt. En emulsion kendetegnes ved at kunne påføres i kold form ved hjælp af emulsionssprøjte.

Til betonpladser og ensilageelementer har vi udviklet et speciel designet forseglingsprodukt bestående af en asfaltemulsion til påsprøjtning af betonelementer.

Emulsionen efter påsprøjtning lægger sig oven på betonfladen og er derfor udsat for mekanisk påvirkninger og dermed øget slid. Der må forventes en genbehandling efter 2-4 år.

En tæt forsegling giver længere levetid for dine betonelementer.

Arne Andersen

Sales & Market Manager, Salg Asfalt og Landbrug Sjælland, NCC Industry

Lars B. Skoven

Operation Manager, Asfalt, Broer Vest, Landbrug Vest, Salg og udlægning, NCC Industry