Solid asfalt giver god økonomi

Ideelt til kørearealer - og billigste type fastbelægning

Et moderne landbrug er kendetegnet af store maskiner og dermed tung trafik. Køreveje og andre udenomsarealer på ejendommen udsættes for en voldsom belastning.

Derfor er det nødvendigt med en god fast belægning. Så slipper du for ødelæggelser, dyre retableringsomkostninger og irritation over de dårlige belægninger.

Asfalt er et stærkt alternativ, der er værd at tage i betragtning, når du overvejer staldbyggeri, etablering af ensilagepladser, køreveje, gulv i maskinhuse og pladsarealer i øvrigt.

Begynd med at bestemme anvendelsen af udenomsarealerne - hvor skal maskinhuset ligge, hvor skal ensilagepladsen etableres, hvordan skal kørevejene forløbe, og hvilke pladser er der i øvrigt behov for? Når det er fastlagt, kan du med fordel begynde med at asfaltere disse arealer.

Dermed får du gode arbejdsforhold, køreveje, pladser til opbevaring af byggematerialer og materiel. Når der er etableret en fast belægning, går byggeriet langt mere smidigt, og byggeomkostningerne bliver mindre, fordi arbejdet går hurtigere, og færre materialer må kasseres på grund af dårlige lagringsvilkår.