Specialprodukter

Vi tilbyder en lang række specielle asfaltprodukter, som er tilpasset de danske vejregler, herunder bl.a. farvet asfalt, lappeasfalt til reparationer på let befærdede veje samt støbeasfalt til såvel landbrug som broopgaver og P-dæk.

Asfalt i farver - sæt kulør på bybilledet

Asfalt behøver ikke altid at være sort og ensformigt. Hos NCC sætter vi kulør på bybilledet og tilbyder en ’asfalt-pallette’ med mange farver. Det åbner op for nye arkitektoniske muligheder og kan bidrage som en effektiv løsning til at fremme trafiksikkerheden.
Læs mere i vores produktbeskrivelse

 

Modificeret Bitumen - NCC in-situ modificering

Ved at anvende NCC’s forskellige modificeringsmidler sikrer du en forbedring af en række funktionsegenskaber i asfalten, såsom større modstand mod sporkøring, mindre risiko for revnedannelse og en forlænget levetid på din vej.
Læs mere i vores produktbeskrivelse

NCC Asfalt Mastic - til landbruget

NCC Asfalt Mastic er et syrefast asfaltprodukt, der med sin specielle sammensætning har vist sig velegnet som gulvbelægninger i landbruget. Asfalt Mastic er en belægning, der består af sunde granitskærver i fraktion 2-6 mm og et specielt asfaltbindemiddel. Asfalt Mastic bruges i malkestalde og på opsamlingspladser, hvor der stilles store krav til hygiejne, rengøringsvenlighed samt skridsikkerhed.
Læs mere i vores produktbeskrivelse

 

NCC Asfalt Mastic - støbeasfalt med stor tæthed

NCC Asfalt Mastic er en støbeasfalt, som er fremstillet af sunde stenmaterialer og bituminøst bindemiddel, så der opnås en belægning med meget stor tæthed. Støbeasfalt er velegnet som tætningsmateriale og belægningsmateriale, blandt andet til broer, parkeringsdæk, parkeringskældre, stalde, malkegange og rum, der er udsat for stor påvirkning af syre.
Læs mere i vores produktbeskrivelse