Asfaltkurser: Vil du lære mere om asfalt?

NCC holder løbende de populære 2-dages asfaltkurser. Kurserne giver dig en faglig indsigt i asfaltteknologien – både produktion, udlægning og anvendelsesområder. Samtidig får du en gennemgang af de forskellige udbudsformer, overfladebehandling, dimensionering af veje samt kontrol og dokumentation af asfaltarbejder. Datoerne for de næste kurser vil blive slået op her på siden.

Som noget nyt arrangerer vi også et 1-dags brush-up kursus. Det gælder for de personer, som tidligere har været på asfaltkursus, og som ønsker en gennemgang af den nyeste viden inden for asfalt.

Deltagere

Det grundlæggende kursus er målrettet rådgivere, ansatte i offentlig administration, undervisere og studerende på tekniske højskoler. Kurset er for både nyansatte og øvrige medarbejdere, der beskæftiger sig med vejområdet. Kurset giver dig en grundæggende viden om asfaltteknologi. Du lærer de faglige begreber at kende, får gennemgået vejreglerne og vil kunne vurdere kontroldata om asfalt.

På opfølgningskurset vil den nyeste viden på vejområdet blive gennemgået, bl.a. støjreducerende belægninger, reduktion af rullemodstand, vandafledende belægninger, high modulus asfalt og farvet asfalt.

Efter kurset

Efter kurset vil du være opdateret på den nyeste viden om asfalt. Kurset veksler mellem undervisning og diskussioner. Vi tager fat om emner som:

 • Råvarer til asfalt
 • Bindemidler/modificering
 • Vejbefæstelser
 • Asfaltteknologi
 • Materialevalg
 • Overfladebehandling
 • Nye udbudsformer
 • Skader/skadesbilleder
 • Belægningsvedligeholdelse
 • Laboratoriekontrol
 • Vejregler/SAB
 • Dimensionering
 • Udvikling
 • CE-mærkning

Udover en grundlæggende gennemgang af den nyeste viden om asfalt, vil kurset klæde dig på til at træffe de rigtige valg af:

 • Asfaltmateriale
 • Lagtykkelse
 • Bindemiddeltype
 • Kontrolomfang

Dermed er du bedre rustet til at fremstille udbudsmateriale og gennemføre udbud af mindre asfaltarbejder.

003
Hvad siger tidligere kursusdeltagere om kurset?

Inge H. Andersen, Leder af Nordfyns Materialegård og Kommunens tilsynsførende for bl.a. asfaltarbejde:

"For mig var det meget værdifuldt at deltage i asfaltkurset hos NCC. Inden jeg kom til Nordfyns kommune, havde jeg ikke tidligere beskæftiget mig med asfaltbelægninger og deres udførelser. Jeg er gartner og grøn pige, og det er her jeg har min store erfaring. Jeg var dog forud for kurset blevet introduceret for den ”sorte verden” gennem en af vores erfarne kommuneingeniører, hvilket gjorde, at jeg fik endnu mere ud af kurset. På kursets del med praktiske eksempler kunne jeg virkelig fornemme duften af varm asfalt og relatere mig til dagligdagen. Jeg kan derfor varmt anbefale kurset – både til personer med meget erfaring inden for området og til personer, der i mindre grad har beskæftiget sig med asfalt i praksis."