Tilgængeligt byggeri

Det kræver viden og indsigt at bygge ligeværdigt og tilgængeligt.

I NCC ser vi tilgængelighed som en integreret del af et godt byggeri. Ved at præge byggebranchen og skabe nye standarder, vil vi være med til at sikre, at byggebranchen indhenter det efterslæb, som branchen har i forhold til at opfylde lovens krav om tilgængeligt byggeri. 

Nyt byggeri skal tilgodese forskellighed

En nybygget ejendom skal i vores optik ikke alene opfylde nutidige krav om fx funktionalitet, men være bygget på en måde, så også fremtidens brugere vil trives i bygningen. Derfor er det afgørende at vi bygger på en måde som tilgodeser forskellighed og sikrer, at bygningen således ikke er i konflikt med menneskerettighederne.

Attraktivt byggeri at være i - uanset alder eller handicap

Den demografiske udvikling med flere ældre kræver øget fokus på at sikre, at det ikke er fysiske barrierer der afgør om man har mulighed for at arbejde og trives i sit hjem. Vi bruger vores viden om tilgængeligt og ligeværdigt byggeri til at sikre, at fremtidens boliger og erhvervsejendomme er attraktive at leve og arbejde i for alle – uanset alder og handicap. Det er vores erfaring, at det ikke behøver at koste ekstra at bygge ligeværdigt og tilgængeligt, hvis man tænker det ind i projektet fra start.

Sådan bygger du tilgængeligt og ligeværdigt

Vi deler meget gerne vores viden om tilgængelighed og ligeværdighed med bygherrer, rådgivere, kommuner og politikere. På den måde kan vi være med til at sikre, at tilgængelighed og ligeværdighed bliver en naturlig del af fremtidens projekter. Det er til gavn for den enkelte og for samfundet.