Parkeringskælderen under Kronløbsøen, Nordhavn

Parkeringskælder

En parkeringskælder er den ideelle løsning i byen, når pladsen er begrænset og bilerne ønskes skjult under terræn. Ved brug af NCC’s ekspertise får du garanti for kvalitet.

NCC har mange års erfaring og ekspertise med design og udførelse af underjordiske p-anlæg, som sikrer dig den optimale løsning. Vi har udført enkeltstående p-kældre i et, to og tre niveauer samt som dele af butikscentre, kontorer og boliger.

Vores løsninger er mangfoldige og laves både i insitu beton og med beton-elementer eller i kombination. Til enhver p-kælder hører ned- og opkørselsramper, der ofte udføres i særlig arkitektonisk og æstetisk flot stil, da det er det eneste synlige fra jordens overflade.

Du får et optimeret parkeringsanlæg

Vi udfører gerne den p-kælder, du ønsker eller deltager i udvikling, optimering og projektering for bedst udnyttelse af kvadratmetrene og pengene.

Alt kan udføres i egenproduktion fra spunsning af byggegrube, grundvandssænkning, udgravning og håndtering af forurenet jord til pilotering, boring af jordankre, støbning og udførelse af vandtætning. Vi har erfaring med flere forskellige membrantyper afhængigt af forholdene. En tæt kælder er alfa og omega.

  • Du får et brugbart parkeringsanlæg
  • Du får et lyst og brugervenligt parkeringsanlæg
  • Du får et tørt og drift sikkert parkeringsanlæg
  • Du får et parkeringsanlæg med stor bruger tilfredshed

En komplet løsning

P-kælderen tilbydes komplet med installationer, evt. malerarbejde, gulvbelægninger, sikringsbomme og porte, anlægsgartnerarbejde mm.

NCC kan bidrage til den økonomisk mest fordelagtige løsning med fokus på følgende:

  • Optimering af antal p-pladser
  • Teknisk korrekt dimensionering
  • Vandtæt kælder / Vandtætning
  • Kort anlægsperiode