Produktions- og lagerfaciliteter, kontorer og laboratoriebygninger for Pharma-industrien

Pharma er en meget kompleks industri, der stiller nogle ganske specifikke krav til deres leverandører. Det gælder også, når de opfører nye bygninger – til produktion, lager, kontor eller laboratorier.

Vi er en kompetent samarbejdspartner for virksomheder i pharma-industrien, som er en branche, der tager beslutninger hurtigt, og som har brug for hurtig eksekvering – for eksempel når det gælder opførelse af en ny bygning til deres produktion.

Virksomhederne i branchen stiller typiske nogle særlige – og helt individuelle – krav til bygningernes udformning. Det er noget, de har en holdning til, og det kan vi levere på, fordi vi er gode til at sætte os ind i den enkelte kundes ønsker og behov.

I NCC kan vi, qua vores størrelse, tage selv større opgaver ind med kort varsel og levere på både tid og kvalitet. Vi kan håndtere alt fra en mindre ombygninger til store nybygprojekter, og vi kan udføre alt fra jord- og kloakarbejde over råhus og aptering til asfaltering af vejen dertil.

Vi kan tage enhver entrepriseform, og der er ikke nogen opgave, der er hverken for lille eller for stor.

Pharma-branchens entreprenør skal håndtere høj kompleksitet

Vi bygger både i fag-, stor- og hovedentrepriser for industrien. Her skal alting gå hurtigt; når beslutningen er taget, sættes nye projekter hurtigt i gang. Det kræver en stor, fleksibel organisation, og det kræver en entreprenør, der har styr på sine processer.

Vores projektfolk trives i det komplekse miljø, hvor der også kan være mange teknikentreprenører i gang på samme tid

Ingen opgave er for lille – og ingen opgave er for stor

I NCC finder disse kunder en partner, der har forståelse for, at der er brug for en høj grad af fortrolighed omkring deres forretning, produkter og produktion.

Gennem de seneste år har vi arbejdet med projekter i branchen, der har rummet udbygning af virksomheders faciliteter med alt fra 130 m2 til 167.000 m2.

Vi har løst en række råhusopgaver for virksomheder i branchen og arbejder også helt aktuelt på flere store projekter rundt om i landet.