Vi bygger fremtidens læringsmiljø

Du er eksperten på dine behov og ønsker, vi er eksperter og har stor erfaring i at bygge skoler og uddannelsesinstitutioner. Sammen kan vi skabe et inspirerende og bæredygtigt byggeri, der tilbyder de bedste rammer for børn og unge at lære og udvikle sig i.

Indholdet i folkeskolen er under forandring, og det stiller krav til de fysiske rammer for landets folkeskoleelever og skolens lærere og personale. NCC kan bidrage med at skabe de optimale rammer, der sikrer elever og lærere gode og sunde oplevelser i folkeskolen såvel som øvrige uddannelsesinstitutioner.

Vores erfaring er, at vi ofte bygger de bedste skoler, uddannelsesinstitutioner og børnehaver, når vi kan gøre det i tæt samarbejde med kunden. Gennem en tidlig involvering kan vi optimere ressourcerne og opnå det størst mulige afkast af investeringen for vores kunder. Et projekt, hvor dialog, åbenhed og samarbejde gennemsyrer arbejdskulturen giver de bedste resultater. Du kan læse mere om vores samarbejdsformer her.

Indeklima afgørende for læring og velvære

Folkeskolereformen medfører en længere skoledag, og det kræver blandt andet, at indeklimaet er bedst muligt, så det ikke går ud over indlæringen. Flere undersøgelser har dokumenteret, at dårligt indeklima påvirker elevers læring og præstationer. Målinger har også vist, at op imod halvdelen af landets folkeskoler har et dårligt indeklima.

Derfor gælder det blandt andet om at have god ventilation, så man undgår dårlig lugt i klasserummene. Det drejer sig også om at have gode lysforhold, så dagslyset udnyttes bedst muligt, og at brugen af kunstigt lys begrænses. Begge dele er afgørende for elevernes evne til at suge viden til sig. Du kan læse mere om vores arbejde med bæredygtighed her.

På Aabybro skole har NCC som rådgivende entreprenør været tidlig involveret i at udvikle og opføre en ny type folkeskole, hvor børns og voksnes trivsel er i centrum.

Carhag
Carsten Fritz Haake

Senior markeds- og kundechef, NCC Building Øst