Svømmehaller og idrætsanlæg kræver særlige fagkompetencer

Efter at have bygget et stort antal idrætshaller og udendørsanlæg, kender vi de løsninger og funktioner, der fungerer godt. Det er den erfaring, som vi bringer med os ind i planlægningen af hvert nyt projekt

Vi opfører sportsanlæg, idrætsanlæg og svømmehaller i både total- og hovedentreprise.

På baggrund af NCC's erfaringer med den type byggerier kan vi bidrage til optimeringer allerede i projekteringsfasen, så der indarbejdes flest mulige gode og effektive løsninger i projektet, som eksempelvis indvendige og udvendige tribuner samt tagkonstruktioner.

Sportsgulve stiller eksempelvis store krav til underlaget da tolerancerne er små, hvilket kræver høj kvalitet af det underliggende betonarbejde.

Svømmehaller kræver høj faglighed og teknisk viden

At bygge en svømmehal stiller store faglige krav i alle faser af byggeriet, eftersom konstruktioner og belastninger på materialer i denne type miljøer er særdeles krævende. NCC opererer derfor med et meget højt kvalitetskrav på materialer og udførelse af konstruktioner.

Ikke to svømmehaller er ens i udformning. Bassiner kan være runde, firkantede eller ellipseformede ... Kun arkitektens fantasi sætter grænsen.

Det stiller store krav til entreprenørens faglige kunnen og kræver kendskab til de kritiske områder i betonarbejdet, så som støbeskel, tolerancer, temperaturkontrol, tætning omkring indstøbningsdele og membraner.