Afløbsledninger

NCC er landets førende entreprenør inden for komplekse afløbsopgaver. Vi har vores eget materiel og kompetente medarbejdere, der løser både små og store opgaver

NCC råder over en bred erfaring inden for afløbsopgaver, og udfører alle former for afvandings- og kloakarbejder. Udover, udfører vi også tilhørende stikanlæg, samt aflastnings- og overløbsbassiner.

NCC benytter sig af eget materiel og kompetente medarbejdere, som finder de bedste løsninger for store såvel som små opgaver. Projekterne kan udføres både som total – og hovedentrepriser samt partnering.

Vi udfører alle dele i afløbet i form af etablering af hovedkloakker og stikledninger, vejafvanding og dræn, forsinkelsesbassiner, bassinledninger, pumpestationer samt anlægsbeton.

Eksempler på nogle af vores arbejdsopgaver indebærer en kontrakt på installationsentreprisen på nyt Hospital beliggende i Nordsjælland. Opgaven indebærer stort VVS arbejde, som dækker over forsyning af både varmt og koldt brugsvand, omvendt osmose vand til teknisk udstyr og laboratorier, varme og køling til rum og udstyr, sanitet og armaturer, afløb etc.

Vi løser opgaver så som:

  • Hovedkloakker og stikledninger
  • Vejafvanding og dræn
  • Forsinkelsesbassiner
  • Bassinledninger
  • Overløbsbassiner
  • Pumpestationer
  • Anlægsbeton