Afløbsledninger

NCC er landets førende entreprenør inden for komplekse afløbsopgaver. Vi har vores eget materiel og kompetente medarbejdere, der løser både små og store opgaver

Vi udfører alle former for afvandings- og kloakarbejder med dertil hørende stikanlæg, samt aflastnings- og overløbsbassiner.

NCC benytter sig af eget materiel og kompetente medarbejdere, der løser opgaver i såvel total- som hovedentrepriser og partnering.

Vi løser opgaver så som:

  • Hovedkloakker og stikledninger
  • Vejafvanding og dræn
  • Forsinkelsesbassiner
  • Bassinledninger
  • Overløbsbassiner
  • Pumpestationer
  • Anlægsbeton
Kim Petersen

Afdelingschef, NCC Infrastructure

Rasmus Andreasen Rasmussen

Afdelingschef, NCC Infrastructure