Afløbsledninger

NCC er landets førende entreprenør inden for komplekse afløbsopgaver.

Vi udfører alle former for afvandings- og kloakarbejder med dertil hørende stikanlæg, samt aflastnings- og overløbsbassiner.

NCC benytter sig af eget materiel og kompetente medarbejdere, der løser opgaver i såvel total- som hovedentrepriser og partnering.

Vi løser opgaver så som:

  • Hovedkloakker og stikledninger
  • Vejafvanding og dræn
  • Forsinkelsesbassiner
  • Bassinledninger
  • Overløbsbassiner
  • Pumpestationer
  • Anlægsbeton