Alt om vejservice

Det danske vejnet består af næsten 75.000 km veje, og år efter år kommer der flere til. Hver eneste meter vej med sideareal skal serviceres korrekt, for at trafikken kan afvikles sikkert, effektivt og økonomisk.

Vejservice der får det hele til at køre

Der er ofte behov for at få udført mange forskellige typer af opgaver i forbindelse med vedligeholdelsen af vejnettet. Og det er både dyrt og besværligt at skulle indgå aftaler for hver enkelt opgave. Når det hele samles i en totalløsning hos én samarbejdspartner, kan du derfor opnå store tidsmæssige og økonomiske besparelser. Vejservice har hele paletten når det handler om vedligeholdelse af vejnettet.

Fra vejtilsyn, renhold, tavler og kantmærkning til træfældning, beskæring, græsslåning og ukrudtsbekæmpelse. Som hovedentreprenør påtager vi os også gerne at samle, koordinere og styre alle processer i komplekse licitationer fra start til slut.

Afvanding af veje

Korrekt vedligeholdelse af rabatter, grøfter, brønde og ledninger forlænger vejens og vejbelægningens levetid.

Fejning

NCC Vejservice har Danmarks ubestridt største fejeafdeling med en bilpark på over 30 fejebiler til alle slags fejeopgaver - både ordinære og de mere specielle.

Ukrudtsbekæmpelse - Spuma

Gør ukrudtsbekæmpelsen grønnere med Spuma®

Profilbeton

Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes på stedet i én arbejdsgang.

NCC Vejservice
NCC Vejservice

Vestermøllevej 11, 8380 Trige

Telefon: +45 39 10 39 10