Miljørigtig jordhåndtering ved rabatafhøvling

NCC tilbyder nu at lave hele din jordhåndteringsplan, i forbindelse med rabatafhøvling.

Når en rabat afhøvles, er det en tommelfingerregel, at der pr. 1. km afhøvlet strækning skal bortskaffes ca. 100 ton jord.

NCC udtager som udgangspunkt første analyse pr. 100 t. jord på de vejstrækninger, der skal afhøvles. Disse analyser er udtaget således, at den samlede analyse består af fem blandeprøver. Med andre ord udtager vi løbende prøver pr. 200 m. rabat. Efterfølgende udfærdiges en jordhåndteringsplan, som sendes til godkendelse for en jordflytningstilladelse.

Alle prøver analyseres som ”standardpakke”, og der undersøges for metaller, kulbrinter samt PAH'er.  

Efterfølgende finder vi det mest egnede sted til jorden. Den rene jord nyttiggøres eller genanvendes. Forurenet jord køres til godkendt modtageranlæg med henblik på rensning for senere nyttiggørelse. NCC anmelder jordflytningen inden arbejdet påbegyndes og udsteder lovpligtige køresedler.

Når jobbet er udført, vil alle dokumenter tilgå dig som kunde.

  • Opstartspris. Kr. 4.000
  • Standard femdages-analyse Kr. 450 pr. stk.
Carl Erik Hjortshøj Nielsen
Carl Erik Hjortshøj Nielsen

Senior projektchef, Vest, NCC Infrastructure

Martin Schmidt

Salgs- og entrepriseleder, NCC Vejservice