Fejning

Løsninger i fejning, sugning og højtryksspuling

Vi holder dine veje, stier og pladser helt rene

NCC Vejservice har Danmarks ubestridt største fejeafdeling med en bilpark på over 30 fejebiler til alle slags  fejeopgaver - både ordinære og de mere specielle.

Moderne materiel og dygtige fagfolk gør, at vi leverer den rigtige kvalitet til rette tid og den rigtige pris. Det kan vi give håndslag på i kraft af mange års erfaring fra opgaver på såvel privatveje som kommune-, stats- og de tidligere amtsveje. NCC Roads' Vejservice er naturligvis landsdækkende.

Når Vejservice løser sine fejeopgaver, sker det altid med største fokus på trafiksikkerheden og trafiksmidigheden, og vores fejebiler arbejder således altid i kørselsretningen.

Arbejder på højtryk for miljøet

Skulle det imidlertid vise sig ikke at være tilstrækkeligt kun at feje, kan vi rykke ud med en specialmaskine for højtryksspuling. Som de første i Danmark investerede NCC Roads Vejservice i en fejebil med højtryksspuler og sugeanlæg. Højtryksspuleren arbejder med varierende tryk, og resultatet bliver derfor en særdeles effektiv rengøring.

Opgaverne

Den specielle fejebil kan bruges på steder og pladser mod snavs, hvor en almindelig fejebil kommer til kort. Metoden har også vist sig effektiv til rengøring af belægning før udlægning af asfalt, hvad enten det drejer sig om veje, pladser eller start- og landingsbaner i lufthavne. Andre områder kunne være lagerhaller, der kræver en ekstra grundig rengøring, inden der lagres nye produkter, og i eller omkring særligt forurenende virksomheder. Metoden har også vist sig effektiv i forbindelse med de praktiske eftervirkninger efter en byfest, festival eller lignende. Kort sagt har vi erfaring og materiel til at løse din opgaver.

Fejeafdelingen udfører fejning

  • Langs kantsten
  • På kørebaner
  • Af store pladser
  • På nødspor
  • Af cykelstier
  • På alle former for parkeringspladser
  • Ved asfaltreparationer
  • Til fjernelse af uønsket vegetation og meget andet
Carl Erik Hjortshøj Nielsen
Carl Erik Hjortshøj Nielsen

Senior projektchef, Vest, NCC Infrastructure

Fejeservice
Telefon: +45 70 25 42 20