Profilbeton

Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes på stedet i én arbejdsgang.

Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes på stedet i én arbejdsgang. 

Med den nye maskinteknologi glidestøbes kantstenen i den ønskede profil. Kantstenen er perfekt tilpasset vejens forhold, så du er sikret en flot, ensartet løsning. Ved renoveringer kan den nye kantsten støbes direkte ovenpå den gamle, så dyr opgravning og bortskaffelse undgås. 

En løsning med Profilbeton er væsentlige billigere end traditionelle kantsten og arbejdet er udført markant hurtigere, fordi der ikke er tidskrævende udgravning og sætning af løse, forstøbte sten. 

Profilbeton er helt nyt i Danmark, men NCC har udlagt profilbeton i Norge siden 1982.

Sådan udlægges Profilbeton

  1. To-tre mand arbejder i og omkring NCC’s mobile støbevogn.
  2. Èn mand sætter afspærring op og mærker af.
  3. Den mobile støbevogn udlægger armeringsjern og vibrerer beton ned i støbeformen i én arbejdsgang, og den færdige kantsten formes, mens vognen kører fremad.
  4. Teamet kan udlægge 600-800 meter pr dag, inklusiv afspærring og oprydning.
  5. Efter cirka et døgn må kantstenen tages i almindelig brug.
Profilbeton_Hørning (4)

Profilbeton Hørning 2016

Nyetablering af kantsten

Renovering af kantsten

Torben Nørlem

Salgs- og entrepriseleder, Infra Services, NCC Infrastructure