Profilbeton - nyetablering og renovering af kantsten

Skal der lægges nye kantsten, eller har I kantsten, der trænger til renovering? Profilbeton er et hurtigt og billigt alternativ til traditionelle kantsten.

Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes på stedet i én arbejdsgang. 

Med den nye maskinteknologi glidestøbes kantstenen i den ønskede profil. Kantstenen er perfekt tilpasset vejens forhold, så du er sikret en flot, ensartet løsning. Ved renoveringer kan den nye kantsten støbes direkte ovenpå den gamle, så dyr opgravning og bortskaffelse undgås. 

En løsning med Profilbeton er væsentligt billigere end traditionelle kantsten og arbejdet er udført markant hurtigere, fordi der ikke er tidskrævende udgravning og sætning af løse, forstøbte sten. 

Profilbeton er helt nyt i Danmark, men NCC har udlagt profilbeton i Norge siden 1982.

Profilbeton_NCC25083
Vi oplever, at den hastighed, vi udfører arbejdet med, har stor værdi for mange af vores kunder. Det betyder meget for dem, at trafikken på de berørte veje bliver generet i så kort tid som muligt.

“Vi oplever, at den hastighed, vi udfører arbejdet med, har stor værdi for mange af vores kunder. Det betyder meget for dem, at trafikken på de berørte veje bliver generet i så kort tid som muligt.”

- Torben Nørlem, Salgs- og entrepriseleder, NCC Infrastructure, Infra Services

Profilbeton_Hørning (4)
Michael Petersen

Salgschef, Vejservice, NCC Infrastructure