Profilbeton - nyetablering og renovering af kantsten

Skal der lægges nye kantsten, eller har I kantsten, der trænger til renovering? Profilbeton er et hurtigt og billigt alternativ til traditionelle kantsten.

Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes på stedet i én arbejdsgang. 

Med den nye maskinteknologi glidestøbes kantstenen i den ønskede profil. Kantstenen er perfekt tilpasset vejens forhold, så du er sikret en flot, ensartet løsning. Ved renoveringer kan den nye kantsten støbes direkte ovenpå den gamle, så dyr opgravning og bortskaffelse undgås. 

En løsning med Profilbeton er væsentligt billigere end traditionelle kantsten og arbejdet er udført markant hurtigere, fordi der ikke er tidskrævende udgravning og sætning af løse, forstøbte sten. 

Profilbeton er helt nyt i Danmark, men NCC har udlagt profilbeton i Norge siden 1982.

Nyetablering af kantsten

Ved nyetablering af kantsten udlægges beton direkte ovenpå asfalten. Det har flere fordele. Tidskrævende gravearbejde og sætning kan helt undgås. Samtidig støbes betonen helt ned til asfalten uden den typiske fuge, hvor vand og ukrudt normalt samles.

Renovering af kantsten

Ved renoveringer kan den nye kantsten støbes direkte ovenpå den gamle, så dyr opgravning og bortskaffelse undgås. Alternativt kan den gamle kantsten fræses væk, og derefter støbes der en ny. 

Profilbeton_NCC25083

Sådan udlægges Profilbeton

  1. To-tre mand arbejder i og omkring NCC’s mobile støbevogn.
  2. Èn mand sætter afspærring op og mærker af.
  3. Den mobile støbevogn udlægger armeringsjern og vibrerer beton ned i støbeformen i én arbejdsgang, og den færdige kantsten formes, mens vognen kører fremad.
  4. Teamet kan udlægge 600-800 meter pr dag, inklusiv afspærring og oprydning.
  5. Efter cirka et døgn må kantstenen tages i almindelig brug.

“Vi oplever, at den hastighed, vi udfører arbejdet med, har stor værdi for mange af vores kunder. Det betyder meget for dem, at trafikken på de berørte veje bliver generet i så kort tid som muligt.”

- Torben Nørlem, Salgs- og entrepriseleder, NCC Infrastructure, Infra Services

Profilbeton_Hørning (4)

Profilbeton Hørning 2016

Nyetablering af kantsten

Renovering af kantsten

Torben Nørlem

Salgs- og entrepriseleder, Infra Services, NCC Infrastructure