Company House®

Få det hele – ved at dele

Top 3 fordele ved at vælge Company House

I et kontorhus med flere lejere, kan visse faciliteter med fordel deles, så hver lejer får adgang til flere i en bedre kvalitet og til en lavere pris.

Det er tanken bag vores Company House® koncept. NCC er i dag markedsledende inden for udvikling af kontorhuse med flere lejere. Indtil nu har vi realiseret 14 byggerier, og der er flere på vej.

Færre omkostninger pr. medarbejder

De faciliteter, der deles, er typisk reception, foyer, kantine, mødelokaler, auditorium, driftsrum, mødeforplejning, elektronisk booking-system og evt. træningslokaler.

På den måde spares der kvadratmeter i selve lejemålet, hvilket igen betyder en lavere basisleje.

Alt andet lige kan den mindre virksomhed i et Company House® opnå bedre og flere faciliteter inden for den samme økonomi i forhold til et konventionelt lejemål.

Tilpasning til lejeren

Vi skræddersyr hvert lejemål efter ønske, og er man med fra starten af et nyt Company House®, kan man være med til at påvirke hele husets indretning og materialevalg.

Rationelt byggeri og optimal drift

Company House® er et veldefineret koncept for et flerbrugerhus, hvor de tekniske, praktiske, økonomiske og juridiske forhold er velbeskrevne og gennemprøvede.

7 gode grunde til at vælge Company House

1: Få markedets mest effektive arealer

Når flere lejere deler kantine, mødelokaler, konferencerum, p-pladser, foyer og adgangsarealer, udgør disse arealer en væsentlig mindre del af de enkelte lejemål. Lokalerne udnyttes bedre samtidig med, at man får langt bedre faciliteter stillet til rådighed, end den enkelte virksomhed ville få alene.

Hvorfor betale mere, når du kan betale mindre ?

2: Få det hele ved at dele

Selv som mindre lejer får din virksomhed førsteklasses faciliteter i et Company House® lejemål. Medarbejderne kan spise sund mad i en flot kantine, booke møder i moderne og veludstyrede møderum, bestille mødeforplejning over nettet, benytte fitnesslokalerne og parkere lige uden for døren. Ganske enkelt fordi I er flere om at dele.

Hvorfor skal dine medarbejdere undvære de bedste forhold ?

3: Outsourcing på den lette måde

Når praktiske gøremål outsources, kan du koncentrere dig 100% om kerneforretningen. Kantinen drives af professionelt personale, og der er sund og lækker mad i buffeten hver dag. Rengøring og vinduespudsning sker som aftalt, græs og udenomsarealer bliver trimmet, p-pladsen bliver fejet, og det elektroniske lokalebooking system og info-skærmene fungerer. Viceværten kommer, når man kalder, planterne bliver vandet, og skiltning er sat op, så kunderne kan finde jer. Du kan med andre ord koncentrere dig om kerneforretningen - uanset om I er 25 eller 250 medarbejdere.

Hvorfor ikke udnytte jeres tid effektivt ?

4: Potentiale for mindre energiforbrug i et DGNB-byggeri

For at et byggeri kan DGNB-certificeres, skal det leve op til Green Building Council Denmark’s krav for miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Virksomheder, der flytter i et DGNB-byggeri, oplever typisk et lavere energiforbrug, øget produktivitet og færre sygedage. DGNB opfattes generelt som et kvalitetsstempel, der kan føre til lavere driftsudgifter og bidrage til at styrke lejernes image og brand.

5: Få et godt indeklima

Indeklima er balance og integration af varme, ventilation, køling, belysning, solafskærmning, akustik, statisk elektricitet mv. Når disse elementer projekteres i en samlet løsning, så kan vi skabe de bedste forudsætninger for et godt indeklima. Tænk på, hvad et godt indeklima kan betyde for den enkelte medarbejders produktivitet i virksomheden.

Hvor meget koster 10 minutters tabt produktivitet pr. medarbejder pr. dag din virksomhed ?

6: Et certificeret byggeri

DGNB er et udbredt internationalt certificeringssystem til vurdering af ejendommes samlede miljøpåvirkning. Company House kontorhuse er DGNB guld-certificerede. Det garanterer, at alle tiltag er dokumenterede og verificerede af en uvildig tredjepart.

Vil du fortsat være blandt dem, der ikke tager stilling?

7: Fleksibilitet/Plads til udvikling

Jeres virksomhed udvikler sig og kan få brug for mere eller mindre plads. I et Company House flerbrugerhus på flere tusinde kvadratmeter er der langt bedre mulighed for at udvide eller indskrænke lejemålet end i traditionelle kontorhuse.

Flyt ind og undgå fremtidige ture med flyttevognen.