Gydegrus til vandløbsrestaurering

Vores DTU AQUA godkendte gydegrus sikrer optimale betingelser for fisk, der gyder på stryg i vandløb.

Udlægning af gydegrus kan have en afgørende betydning for, at vandløb kan fungere som levesteder for bl.a. ørredbestande.  Mange fiskearter kræver nemlig, at der er grus, som kan beskytte deres æg mod fisk og smådyr.

Den optimale gydegrus i vandløb består primært af småsten, som er blandet med lidt større sten. Her kan den spæde yngel skjule sig for fisk og har derved større chance for at overleve i vandløbet.

NCC tilbyder gydegrus, der forbedrer gydemuligheder for ørredbestande og forbedrer de fysiske forhold i vandløbet. Vores gydegrus er godkendt af DTU Aqua og leveres fra vores grusgrave i Rom ved Lemvig, Siem i Rold Skov, Koledhus i Ørbæk og vores søplads i Esbjerg.

Kontakt os for mere information om produkt, pris og levering.