NCC Rabatgrus

Det er vigtigt at få tillagt et stabilt materiale ved asfaltkanterne. En god rabat øger asfaltens holdbarhed, og den øger tilmed trafikanternes sikkerhed.

NCC Rabatgrus findes i flere varianter:

  • NCC rabatgrus med ler – en blanding af leret grus, stenmel og skærver.
  • Hyperit rabatgrus - en tung stærk 0/16 mm granit rabatgrus, som er yderst velegnet til rabatter, der er tungt belastet (Kan hentes i Køge)

Gode egenskaber for NCC Rabatgrus:

  • Høj bæreevne og god modstandsdygtighed overfor sporkøring
  • Lille tendens til støvdannelse i tør tilstand
  • God friktion i våd tilstand
  • En tæt og stærk overflade med mindsket forekomst af ukrudt
  • Lang holdbarhed og mindsket vedligehold i forhold til mere grusede materialer

Kant fyldning kan foretages umiddelbart efter asfalteringen.

Forud for kant fyldningen skal rabatten være afrettet, og der kan i nogle tilfælde være behov for en egentlig rabatfræsning.