Partnerskabet består af NCC, COWI, Nordic Office of Architecture (tidl. Rubow) og Smith Innovation.

fsb HJEM - et strategisk partnerskab

Partnerskabet skal renovere boliger for boligselskabet fsb, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden

Bag det strategiske partnerskab fsb HJEM står et tæt sammenspillet hold bestående af fire kompetente og erfarne partnere. Én arkitekt, én ingeniør, én entreprenør og én partnerskabsfacilitator. Hver byder de ind med deres stærkeste side i et partnerskab med en klar rollefordeling. Med aftalen har fsb fået et hold, der er helt ideelt i forhold til at løse de opgaver, som det almene boligmarked står overfor.

NCC er totalentreprenør og glæder sig særligt over, at man i et flerårigt strategisk partnerskab som dette kan komme tidligere ind i projekterne, og at man skal arbejde sammen i en årrække.

”I HJEM partnerskabet har vi fundet sammen med nogle virkelig kompetente partnere i et fællesskab, hvor vi supplerer hinanden godt, og vi glæder os til at komme i gang arbejdet, siger Dennis Nielsen, direktør i NCC Renovering.

”Det er vores ambition med partnerskabet at yde et betydeligt bidrag til at skabe bedre almene boliger i fremtiden. Vi tror på, at denne form for langsigtet samarbejde vil øge produktiviteten og skabe merværdi for de enkelte projekter,” siger Dennis Nielsen. ”Alle partnervirksomheder bliver samlet hos fsb, og vi glæder os meget til at skabe noget nyt sammen.”

Partnerskab giver mulighed for at tænke nyt

Det almene er længe blevet fremstillet i et dårligt lys i den offentlige debat, blandt andet i form af ghettolister, parallelsamfundslovgivning og historier om unge ballademagere. Ifølge Nordic Office of Architecture (NOA) stemmer det ikke overens med de mange glade beboere, og ikke mindst de mange arkitektoniske og bomæssige kvaliteter de oplever i deres daglige arbejde.

”Vi glæder os til at vi i HJEM kan arbejde tættere sammen på tværs af fag og faser og dermed løfte højere i flok. Én af vores kæpheste er social bæredygtighed. Vi søger gennem vores arkitektur og beboerprocesser at skabe bedre rammer for det gode naboskab, både før, under og efter byggeriet.  Målet er at kunne bidrage med gode eksempler til den almene fortælling om fællesskaber, smuk arkitektur, gode billige boliger samt en bæredygtig samfundsmodel.” siger almensektorchef og associeret partner, NOA, Britt Nemmøe.