Droner – forenkler planlægningen, sparer tid og gør arbejdsmiljøet mere sikkert

NCC er en af de entreprenørvirksomheder i Norden, der arbejder mest med droner, og virksomheden har i dag dronepiloter i hele Norden. Ved hjælp af droner kan NCC fotografere og filme fra luften.

Dronerne anvendes til flere forskellige opgaver. Nu hvor vi har både evnerne og teknologien, gør dronerne virkelig en værdifuld forskel på de enkelte projekter ved at forenkle planlægningen, spare tid og gøre arbejdsmiljøet mere sikkert.

For eksempel er NCC involveret i flere store infrastrukturprojekter, hvor det er altafgørende at kunne foretage hurtige estimater af volumener, mængder og arbejdstimer – både når der skal indsamles data til beregninger, og når projekterne skal visualiseres. Med droner kan vi efter et kvarters flyvning få luftfotos fra forskellige vinkler, som vi kan bruge til at måle højdeforskellige i et område på 100.000 m2 og beregne, hvor meget materiale vi skal bruge. Vi får også adgang til grafik, som afslører alle detaljer. Dette arbejde ville have taget flere dage at udføre med konventionelle metoder.

NCC anvender en drone af multicopter-typen, som styres af en pilot på jorden. Virksomheden har i dag dronepiloter i hele Norden.

Dronerne anvendes:

  • som grundlag for visualisering
  • til at tage luftfotos af omgivelserne
  • til at tage 360-graders panoramafotos
  • til planlægning af modeller på byggepladsen
  • som grundlag for projektering
  • til landmålings- og inspektionsopgaver
  • til volumenberegninger
  • til 3D-modeller af området
  • til 3D-modeller af bygninger og andre konstruktioner