Droneflyvning ved Frederiks Plads i Aarhus

Droner forenkler planlægningen, sparer tid og gør arbejdsmiljøet mere sikkert

NCC er en af de entreprenørvirksomheder i Norden, der arbejder mest med droner. Ved at bruge droner kan vi tage billeder og optage videoer fra luften og på den måde hjælpe vores projekter med opgaver såsom at foretage estimater af volumener og modelopbygning.

Dronetjenester skaber værdi for NCC’s projekter gennem et netværk af lokalt baserede dronekoordinatorer og -piloter. Både ekspertise og teknologi udvikles løbende i hele organisationen, hvilket giver betydelige fordele for projekterne ved at gøre planlægningen lettere, spare tid og bidrage til et mere sikkert arbejdsmiljø.

Dataindsamling – fra dage til minutter

Dronerne anvendes til flere forskellige opgaver. For eksempel er det i infrastrukturprojekter altafgørende at kunne foretage hurtige estimater af volumener, mængder og arbejdstimer – både når der skal indsamles data til beregninger, og når projekterne skal visualiseres.

Ved at have en drone i luften i blot 15 minutter kan vi tage fotografier fra forskellige vinkler, der gør det muligt at måle niveauforskelle i et område på 100.000 kvadratmeter. På den måde kan vi nøjagtigt beregne, hvor meget materiale der er brug for. Vi får også adgang til grafik, som afslører alle detaljer. Dette arbejde ville have taget flere dage at udføre med konventionelle metoder.

Hos NCC anvendes droner til følgende formål:

  • som grundlag for visualisering
  • til at tage luftfotos af omgivelserne
  • til at tage 360-graders panoramafotos
  • til planlægning af modeller på byggepladsen
  • som grundlag for projektering
  • til landmålings- og inspektionsopgaver
  • til volumenberegninger
  • til 3D-modeller af området
  • til 3D-modeller af bygninger og andre konstruktioner

Dronepiloterne

Drone teknologien er flyvende….Og i NCC har vi i den grad taget teknologien til os. Vi har faktisk et helt netværk af dronepiloter, som alle har det tilfælles, at dronen er blevet et vigtigt værktøj i deres arbejde.