Hvad er VDC?

VDC er mere end blot BIM

‘Virtual Design & Construction’ (VDC) er NCCs måde at arbejde med projekter som understøttes af ’Building Information Modeling’ (BIM). VDC er en helt ny tankegang og måde at tilgå projekter, og nyskabende både når det gælder informationshåndtering og organisering af kompetencer og arbejdsmetoder.

VDC handler om samarbejde

Bygningsmodellerne er vores primære informationskilde og fælles platform, og de danner naturligt udgangspunktet for et effektivt samarbejde mellem byggeriets aktører. Vores processer giver overblik og grundlag for planlægning og udførelse af projektet, og i NCCs Projektstudie sikrer vi fælles konsensus.

VDC er for alle

VDC er ikke kun for specialister. VDC er for alle som arbejder på vores projekter og indgår i vores processer. Metoden giver os mulighed for at indsamle digital viden og information gennem hele projektets livscyklus og konstant forbedre vores måde at arbejde på. VDC handler ikke blot om, hvordan vi arbejder sammen på tværs, hvordan vi kommunikerer, planlægger og træffer beslutninger, men især om at skabe tværfaglig indsigt og overblik. 

Vi er på forkant

NCC satser stort på VDC og søger hele tiden efter nye muligheder og metoder inden for området. Vi er aktive medlemmer af organisationer som buildingSMART i alle de nordiske lande, og vi er brancheledende i at implementere forskning og udviklingsprojekter inden for digitale byggemetoder.

Vi samarbejder med Stanford University i USA, som anses for at være verdens førende forskningscenter inden for VDC. Gennem deres VDC Certificate Program har vi uddannet det største antal VDC certificerede medarbejdere fra samme firma.