A look from below at the giant bows on Birkelandskrysset, Bybanen in Bergen.

Et bæredygtigt valg

Når man vælger NCC får man en partner, som har en bred ekspertise inden for bæredygtige løsninger. Vi kan bidrage til en række bæredygtige produkter, tjenester, koncepter og løsninger inden for flere forskellige områder – blandt andet kontorer, boliger, anlæg og vejbelægninger

Ekspertise inden for teknik og bæredygtighed

NCC har mange specialister inden for teknik og bæredygtighed, der har hver deres spidskompetence inden for alt fra bygge- og anlægskonstruktion, brandprojektering og miljøcertificering til jordrensning, fugtsikkerhed, geoteknik, råhuse og energiberegninger.

Arbejdet bygger på et helhedsperspektiv, hvor alle tre dimensioner af bæredygtighed – den sociale, den miljømæssige og den økonomiske – indgår i et tæt samspil. For NCC handler det om at arbejde ud fra følgende områder:

Proces og planlægning

NCC arbejder på en måde, som giver samtlige aktører i de forskellige byggefaser store muligheder for at bidrage med ideer til projektet og dermed skabe totalværdi for bygherren. Partnering er en struktureret samarbejdsform i en åben dialog og et transparent miljø, som er velegnet, når flere aktører påvirkes af et produkt, for eksempel ved byggeri af skoler og sygehuse.

Område og miljø

En bæredygtig samfundsudvikling skal ske i samklang med naturen. NCC ser biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester som et omdrejningspunkt for en bæredygtig udvikling. Viden inden for jord- og vandmiljø, overfladevand, landskabsarkitektur og klimaforandringer danner grundlag for gennemtænkte projekter, der bidrager til at skabe værdi for samfundet.

Konstruktioner og materialer

NCC fokuserer på at undgå affald og på robuste og langtidsholdbare løsninger. Vi bygger gerne fleksible bygninger og anlæg, som kan tilpasses efter behov eller demonteres og genbruges i fremtiden. Vi udvikler også nye produkter, såsom elektrificerede veje og bæredygtig snerydning. Vi kan fremstille asfalt, som er tilpasset til klimaforandringerne, og som lader vand fra skybrud trænge igennem, eller præfabrikeret beton, som kræver mindre materiale og færre transporter. Vi er brancheførende inden for Virtual Design and Construction (VDC), som reducerer risikoen for fejl, og at der bestilles for mange materialer. Med vores bæredygtige indkøbsstrategi påvirker vi også vores leverandørers forsyningskæde.

Energi og vand

Takket være optimerede og innovative løsninger kan NCC minimere energiforbruget til ventilation, opvarmning, nedkøling og belysning i bygninger. Vores energispecialister har adskillige gange modtaget priser for deres løsninger, hvilket i sidste instans sparer energi og reducerer omkostningerne for de kunder, som forvalter og bor i vores byggerier. Endvidere tilbyder vi løsninger, som minimerer vandforbruget og øger vandkvaliteten. Vores bæredygtige lejeaftaler er et eksempel på NCC’s ansvarsfulde ressourcehåndtering igennem hele livscyklen, som giver lavere driftsomkostninger for lejeren. Under produktionsfasen anvender vi kun strøm fra vedvarende energikilder og fornyelige brændstoffer, hvor det er muligt.

Sunde miljøer og trivsel

Sunde byggerier er en forudsætning for god livskvalitet. Når NCC bygger kontorer, lægger vi vægt på at skabe et produktivt miljø for dem, som skal arbejde der. Vi optimerer også bygningens udnyttelsesgrad, hvilket sikrer afkast af investeringen og en god gensalgsværdi. Vi kan også bygge cykelinfrastrukturer i byerne, som får mennesker til at bevæge sig, og lægge asfalt, som ikke afgiver partikler til luften.

Socialt og kulturelt

Bygninger skaber rammer for menneskers liv og påvirker flere aspekter i et lokalsamfund. En måde at strukturere begrebet social bæredygtighed på er at betragte det ud fra tre aspekter: arbejdskraft, virksomhed og samfund. Ved at involvere både brugere og naboer i NCC’s projekter i såvel planlægnings- som gennemførelsesfasen skaber man grundlaget for en varig social værdi. Et eksempel er NCC Folkboende, et boligprojekt med lave byggeomkostninger, som bygges af vores lokale personale og underentreprenører fra nærområdet. Et andet eksempel er helhedskonceptet Bæredygtig renovering, en omkostningseffektiv løsning, som er baseret på lejernes og områdets behov.

Læs mere om, hvordan man stiller energikrav

NCC har en lang række værktøjer og et bredt grundlag af erfaringer, når vi taler om at udvikle energieffektive bygninger, men kundens ambitioner og målsætninger er i sidste instans altid det, der afgør valget. NCC ser positivt på, at bygherrer stiller højere energikrav, end det som bygningsreglementet kræver. Ved at stille højere energikrav kan vi både reducere miljøbelastningen og sænke energiomkostningerne.

For at fremme processen anbefaler vi Svebys tjekliste for udviklere, som er et godt udgangspunkt for energikrav til bygninger.

Ved du, hvilket energiforbrug du ønsker, og hvad det betyder for de fremtidige omkostninger? Vi hjælper gerne med at finde den løsning der passer bedst til dig. Vi har stor erfaring i at analysere disse spørgsmål ud fra både et energi-, klima- og lønsomhedsmæssigt perspektiv. Med energiberegninger, der er udpeget som de bedste i branchen, er vi klar til at hjælpe vores kunder med at gøre det rigtige valg, når vi taler om energieffektive bygninger med lave driftsomkostninger.