A look from below at the giant bows on Birkelandskrysset, Bybanen in Bergen.

Et højt niveau af ekspertise, specialistkompetencer og erfaring med komplekse byggeprojekter

Når man vælger NCC får man en partner, som har en bred ekspertise inden for bæredygtige løsninger. Vi kan bidrage med viden til udvikling af tiltage inden for en lang række områder – blandt andet kontorer, boliger, anlæg og veje.

Ekspertise inden for teknik og bæredygtighed

NCC har mange specialister inden for teknik og bæredygtighed, der har hver deres spidskompetence inden for bygge- og anlægskonstruktion, bæredygtighedsledelse og bygningscertificering (DGNB og Svanemærket) til jordrensning, fugtsikkerhed, geoteknik, råhuse og energiberegninger.

Arbejdet bygger på et helhedsperspektiv, hvor alle tre dimensioner af bæredygtighed – den sociale, den miljømæssige og den økonomiske – indgår i et tæt samspil. For NCC handler det om at arbejde ud fra følgende områder:

Proces og planlægning

NCC arbejder på en måde, som giver samtlige aktører i de forskellige byggefaser gode muligheder for at bidrage med ideer til projektet og dermed skabe totalværdi for bygherren. Partnering er en struktureret samarbejdsform i en åben dialog og et transparent miljø, som er velegnet, når flere aktører påvirkes af et produkt, for eksempel ved byggeri af skoler og sygehuse.

Område og miljø

Vores viden, kompetencer og erfaring med opgaver inden for jord- og vandmiljø, overfladevand og klimaforandringer danner grundlag for gennemtænkte projekter, der bidrager til at skabe værdi for samfundet.

Konstruktioner og materialer

NCC fokuserer på at undgå affald og på robuste og langtidsholdbare løsninger. Vi kan hjælpe vores kunder med fleksible bygninger og anlæg, som kan tilpasses efter behov eller demonteres og genbruges i fremtiden. I Sverige udvikler vi desuden nye produkter, såsom elektrificerede veje og  snerydning uden brug af salt. Vi fremstiller og udlægger permeabel asfalt, som lader vand fra skybrud trænge igennem.

Vi er brancheførende inden for Virtual Design and Construction (VDC), som reducerer risikoen for fejl, og at der bestilles for mange materialer. Og så stiller vi krav til vores leverandører gennem vores rammeaftaler. 

Energi og vand

Vi tilbyder vi løsninger, som minimerer både energi- og vandforbrug og øger vandkvaliteten.

På vores byggepladser indgår vi aftaler om såkaldt 'grøn strøm'. 

Sunde miljøer og trivsel

Sunde byggerier er en forudsætning for god livskvalitet. Når NCC bygger kontorer, lægger vi vægt på at skabe et produktivt miljø for dem, som skal arbejde der. Vi optimerer bygningens udnyttelsesgrad og kan desuden designe den, så den kan omdannes til andre formål efter en årrække. Som eksempel kan vores eget kontorbyggeri i Søborg omdannes til kollegium eller hotel. Det kan sikre afkastet af investeringen og skabe en god gensalgsværdi. 

Socialt og kulturelt

Bygninger skaber rammer for menneskers liv og påvirker flere aspekter i et lokalsamfund. En måde at strukturere begrebet social bæredygtighed på er at betragte det ud fra tre aspekter: arbejdskraft, virksomhed og samfund. Ved at involvere både brugere og naboer i NCC’s projekter i såvel planlægnings- som gennemførelsesfasen skaber man grundlaget for en varig social værdi. 

Læs mere om, hvordan man stiller energikrav

NCC har en lang række værktøjer og et bredt grundlag af erfaringer, når vi taler om at udvikle energieffektive bygninger, men kundens ambitioner og målsætninger er i sidste instans altid det, der afgør valget. NCC ser positivt på, at bygherrer stiller højere energikrav, end det som bygningsreglementet kræver. Ved at stille højere energikrav kan vi både reducere miljøbelastningen og sænke energiomkostningerne.

For at fremme processen anbefaler vi Svebys tjekliste for udviklere, som er et godt udgangspunkt for energikrav til bygninger.

Ved du, hvilket energiforbrug du ønsker, og hvad det betyder for de fremtidige omkostninger? Vi hjælper gerne med at finde den løsning der passer bedst til dig. Vi har stor erfaring i at analysere disse spørgsmål ud fra både et energi-, klima- og lønsomhedsmæssigt perspektiv. Med energiberegninger, der er udpeget som de bedste i branchen, er vi klar til at hjælpe vores kunder med at gøre det rigtige valg, når vi taler om energieffektive bygninger med lave driftsomkostninger.