Compliance

I NCC har vi forpligtet os til at handle med omhu. Det betyder, at vi respekterer og driver vores forretning i henhold til loven og med høje etiske standarder. Vi accepterer aldrig bestikkelse eller overtrædelse af antitrust-lovgivningen.

At gøre forretninger med NCC indebærer et fælles ansvar for at opretholde de højeste etiske standarder i forhold til vores kunder, forretningspartnere og leverandører.

NCC’s adfærdskodeks er fast forankret i vores kerneværdier og vejleder om, hvordan vi driver vores virksomhed og træffer korrekte beslutninger i vores daglige arbejde.