Efterlevelse og rapporteringssystem

Virksomhedens og medarbejdernes ansvar

Efterlevelse af vores adfærdskodeks er et krav i hele NCC – fra den øverste ledelse til chefer på alle niveauer og de enkelte medarbejdere.

Alle ledere har, inden for deres specifikke ansvarsområde, en forpligtelse til at sikre, at medarbejdere og

forretningspartnere bliver informeret om indholdet i dette adfærdskodeks og vores krav om, at det bliver overholdt. Ledere hos NCC skal til enhver tid fremstå som gode forbilleder.

Rapporteringsværktøj – NCC Compass

Adfærdskodekset er vedtaget af NCC AB’s bestyrelse, og virksomheden overvåger løbende efterlevelsen af kodekset som en naturlig del af driften. For at hjælpe medarbejderne med at efterleve kodekset har vi skabt NCC Compass – et program, som kan give svar på spørgsmål om gaver, forplejning, interessekonflikter og konkurrencelovgivning.

Sammen med NCC Compass leder vores adfærdskodeks os i den rigtige retning. Hvis man som medarbejder er usikker på, hvordan man skal agere, kan man rådføre sig med en gruppe specialuddannede medarbejdere – såkaldte navigatører – som er tilgængelige for alle medarbejdere i koncernen. Navigatørerne kan kontaktes via helpdesk-funktionen, som hedder Ask Me. Alle medarbejdere har pligt til at anmelde enhver overtrædelse af adfærdskodekset, som de er bekendt med. Tell Me er et rapporteringsværktøj, som gør NCC’s medarbejdere i stand til at underrette den øverste ledelse om overtrædelser af adfærdskodekset eller gældende lovgivning. Denne funktion er via NCC’s eksterne website også tilgængelig for andre interessenter såsom leverandører, forretningspartnere og offentligheden. Alle anmeldelser tages alvorligt og undersøges. Alle anmeldelser behandles fortroligt, og NCC tolererer ingen repressalier mod medarbejdere, som ”i god tro” har anmeldt overtrædelser af adfærdskodekset eller gældende lovgivning.

Hvis en af NCC’s medarbejdere har overtrådt adfærdskodekset, vil der blive iværksat disciplinære foranstaltninger. Vi skrider også ind over for forretningspartnere, der viser sig at handle i strid med vores retningslinjer, og forretningsrelationen vil blive afsluttet i tilfælde af gentagne eller grove overtrædelser.