Menneskerettigheder

Mangfoldighed og ligestilling

NCC bakker op om og respekterer internationale konventioner om menneskerettigheder og støtter mangfoldighed og ligestilling. Ligebehandling og ligestilling gælder for alle uanset køn, transkønnethed og kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, religion, funktionsnedsættelser eller alder.