Miljøansvar

I NCC følger vi en langsigtet bæredygtighedsstrategi, som omfatter de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed. For at bidrage til bæredygtig udvikling opfordres medarbejderne til, i dialog med kunderne og andre interessenter, at tænke innovativt og byde ind med tiltag, der bidrager til de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed.

NCC er en stor aktør i bygge- og anlægsbranchen, og vi betragter det som helt naturligt, at vi bidrager til en bæredygtig udvikling. Vores miljøansvar indebærer, at vi altid overholder miljølovgivningen på de markeder, hvor vi driver forretning, og forsøger at udvikle produkter og tjenester, som er mere energieffektive, klimavenlige og ressourcebesparende. 

Vi bestræber os desuden på at reducere brugen af skadelige stoffer, at sikre, at affald bliver håndteret på en sikker og miljøvenlig måde og at bidrage til øget ressourceeffektivitet, en gradvis udfasning af fossile brændstoffer og cirkulære flows.

For at sikre efterlevelsen hos vores leverandører og partnere kombinerer vi audits, som foretages af vores egne medarbejdere, med audits, som foretages af tredjepartskonsulenter inden for rammerne af NCC's tilknytning til blandt andet Business Social Compliance Initiative (BSCI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact.