Miljøansvar

I NCC følger vi en langsigtet strategi, som omfatter de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af bæredygtighed.

NCC er en stor aktør i bygge- og anlægsbranchen, og vi betragter det som helt naturligt, at vi bidrager til en grøn omstilling.

Vi bestræber os desuden på at reducere brugen af skadelige stoffer, at sikre, at affald bliver håndteret på en sikker og miljøvenlig måde og at bidrage til øget ressourceeffektivitet, en gradvis udfasning af fossile brændstoffer og cirkulære flows.

For at sikre efterlevelsen hos vores leverandører og partnere kombinerer vi audits, som foretages af vores egne medarbejdere, med audits, som foretages af tredjepartskonsulenter inden for rammerne af NCC's tilknytning til blandt andet Business Social Compliance Initiative (BSCI) og FN's globale bæredygtighedsaftale, Global Compact.