Frederiks Plads

En ny og attraktiv bydel er under udvikling i centrum af Aarhus - Frederiks Plads.

Blanding af bolig-, butiks- og kontorbygninger

På grunden, hvor bygningerne fra DSB's Komponentværksted tidligere lå, udvikler NCC Property Development A/S et projekt sammen med Bricks A/S. Projektet vil på grund af sine egenskaber og den centrale placering i byen skabe synergi og sammenhæng i hjertet af Aarhus. Sammen med Bruuns Galleri, EY-Huset, Aarhus City Tower, DGI-huset, Jægergården og Centralværkstedet, vil blandingen af bolig-, butiks- og kontorbygninger skabe en ny central bydel. Kombineret med store opholdsarealer på Frederiks Plads og passager for fodgængere og cyklister gennem området vil det åbne sig for de omkringliggende gader.

Frederiks Plads bliver udformet som en bydel i byen, hvor bygningerne placeres omkring et indre torv med træer og grønne arealer. Det er hensigten at skabe et levende og dynamisk rum, som mange mennesker passerer igennem og samtidig skabe et lyst og grønt opholdssted for dem, der bor og arbejder i bygningerne omkring pladsen. Der er gode forbindelser mod syd til Marselis Allé og mod vest til Bruuns Galleri og Banegården. Mod øst giver en opholds- og trappepas­sage adgang til Spanien og havnearealerne.

Markant og tilpasset byggeri i det centrale Aarhus

Projektet skaber et markant og tilpasset byggeri i det centrale Aarhus, som tilfører nye og dynamiske aspekter til det centrum, som naturligt opstår omkring Banegården og Rutebilstationen. Bebyggelsen vil både stå som en skulptur i byens kommende skyline og materialemæssigt og i sine dimensioner den være i harmoni med byens lavere bygninger ved Jægergårdsgade. Samtidig tilføres midtbyen nyt liv og hele kvarteret omkring Værkmestergade og Jægergårdsgade åbner sig mod resten af byen.

Bygningerne vil tilpasse sig byens højder, så de mod syd ved Jægergårdsgade er 5-7 etager høje. Mod nord vokser bygningerne gradvist til en højde op til 19 etager, så bygningerne vil danne en ny og stærk skyline, sammen med de øvrige høje bygninger i området, herunder KPMG-huset og det nye Aarhus City Tower på hhv. 17 og 23 etager.

Bygningernes arkitektur vil i form og materialer få et gennemgående tema med fokus på høj kvalitet. Bygningerne bliver således med facader i naturmateriale som gul tegl, som matcher flere af de betyde­lige bygninger i området, blandt andet Banegården og de bevarede bygninger fra Centralværkstederne. Ligeledes vil bygningernes arkitek­tur trække klare materialereferencer til Frede­riksbjerg og derved forankre Frederiks Plads som en naturlig, integreret bydel. Ind imod Frederiks Plads vil facaderne i erhvervsbygningerne trappe op og danne terrasser i forskellige niveauer og være udført primært i glas og aluminium.

Byens nye mødested

Bygningerne på Frederiks Plads bliver placeret sådan, at der ud mod Spanien og Værksmestergade bygges erhvervsejendomme, mens der mod Jægergårdsgade og den sydlige ende af Værksmestergade bygges boliger. I alle bygninger er der i stueetagen planlagt butikker, café eller restau­ranter ind imod Frederiks Plads.

Frederiks Plads bliver et nyt supplement til byens pladser. Her vil der være rum i mindre indrettede "øer" til pauser samt et aktivt caféliv, hygge, leg, shopping og møder mellem mennesker. Her er plads til mangfoldighed, som passer til byens borgere, og det vil hurtigt blive et attraktivt opholdssted. Pladsen bliver grøn, venlig og fleksibel, så den kan indrettes efter årstiden. Centralt skabes der rum til en legeplads og forskellige aktiviteter, der vil bidrage til at give liv og stemning året rundt, og bydelen vil få et stemningsskabende samlings­punkt - byens nye mødested.

Data
 • By: Aarhus
 • Projekt-type: Kontor, Retail
 • Projekt-status: Kommende, Til leje
 • Kontor: 35000 m²
 • Retail: 3500 m²
 • Indflytningsklar: 2018
 • Certifikater: DGNB
 • Arkitekt: C.F.Møller
Allan_Schouv_Jakobsen_NCC77193
Allan Schouv Jakobsen

Kundedirektør, NCC Property Development

Sommervej 31E, 8210 Aarhus V

Brochure

FAKTA OM FREDERIKS PLADS

 • I 2010 købte ejendomsudviklingsfirmaet Bricks A/S bygningen Komponentværkstedet af DSB.
 • I samarbejde med C. F. Møller Architecture blev der udviklet et lokalplanprojekt for grunden.
 • NCC Property Development købte grunden af Bricks og videreudvikler nu projektet kaldet Frederiks Plads i samarbejde med Bricks og med C. F. Møller Architecture.
 • Projektet er på i alt ca. 48.500 m2, heraf ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m2 butikker) og 12.000 m2 boliger med 1.500 m2 butikker.
 • Grunden er på ca. 13.500 m2. Der etableres op til 500 p-pladser fordelt på flere etager under jorden med tilkørsel fra Værkmestergade. Der er direkte adgang fra p-området til kontorer, butikker og boliger.
 • Bebyggelsen stiger i højde fra omkring 5-7 etager mod Jægergårdsgade til 14-19 etager ved Værkmestergade
 • Fleksibilitet: Bebyggelserne kan indrettes og disponeres fleksibelt med mange muligheder for at sammenbinde arealer i såvel samme plan som i forskellige niveauer.
 • Der er ca. 150 boliger på 2-3 værelser og enkelte penthouselejligheder.
 • Beliggenhed: Absolut central beliggenhed i Aarhus i umiddelbar nærhed af Banegården, Rutebilstationen, Bruuns Galleri, gågaderne og den nye havnefront.
 • Pladsen som stemningsskabende samlingspunkt, - et af byens nye mødesteder.
 • Bæredygtighed: Målet er at reducere energiforbruget for boligerne i henhold til 2015 kravene. Der vil bl.a. blive udarbejdet med intelligent brug af bygningerne, de tekniske installationer og materialer. Dele af tagene og pladserne bliver udført som grønne. Erhvervsbyg­ningerne vil endvidere blive certificerede efter den nye bæredygtighedsstandard DGNB-Denmark.
 • Medio 2013 blev lokalplanen for nedrivning af det eksisterende  komponentværksted godkendt
 • Medio 2014 blev projektlokalplan for opførelse af byggeriet godkendt
 • Ultimo 2014 påbegyndes byggeriet

Kontakt