NCC Leverandørportal

Leverandørportalen har til hensigt at effektivere samarbejdet og forbedre kommunikationen mellem NCC og vores eksisterende samarbejdspartnere. En virksomhed bliver oprettet i NCC´s leverandørportal, hvis den leverer direkte til et projekt eller har strategisk samarbejde med indkøbsafdelingen

I vores Leverandørportal vil du - som leverandør - kunne:

  • Takke ja eller nej til at give tilbud på en forespørgsel
  • Downloade udbudsmaterialet og kontrakter mv.
  • Se de dokumenter som gælder, er blevet erstattet eller ændret etc.
  • Sende tilbud på en forespørgsel
  • Se alle igangværende forespørgelser, hvor jeres virksomhed deltager
  • Se alle projektaftaler som din virksomhed har med NCC
  • Opdatere din virksomheds kontaktoplysninger
  • Uploade overordnede og relevante dokumenter til generel deling med NCC.

Når du bliver inviteret til at deltage i et udbud, får du via e-mail et link og login-oplysninger til Leverandørportalen.

Teknisk Support Leverandørportalen
Telefon: +45 3910 3666