God fremdrift på HOFORs skybrudstunnel i København

NCC er sammen med belgiske SMET godt på vej gennem den første af to strækninger af den kommende Kalvebod Brygge Skybrudstunnel.  Tunnelen skal håndtere de store mængder regn, det forventes at fremtiden vil bringe.

Midt i København er den store tunnelboremaskine, Signe, i fuld gang med borearbejdet til den skybrudstunnel, der i fremtiden skal holde det østlige Frederiksberg og Vesterbro fri for oversvømmelser under skybrud.

Sammen med SMET’s belgiske tunnelbisser løser NCC en spændende og meningsfuld opgave som led i HOFORs arbejde med at klimasikre hovedstaden.

Opgaven er enormt kompleks, da boringen sker i centrum af København, og på meget lidt plads. Vi er nødt til at være ekstremt opmærksomme og påpasselige for ikke at volde skader på de bygninger, der ligger på strækningen. Det er et præcisionsarbejde, netop fordi byggepladsen er så lille. Der er ikke plads til at opmagasinere elementerne. Derfor er byggepladsen afhængig af, at de bliver leveret rettidigt, hvilket kan være en udfordring, når de skal transporteres fra en fabrik i Tyskland.

Skybrudstunnel ved Kalvebod Brygge
Skybrudstunnel
Kalvebod