Foto: AdobeStock

NCC vinder asfaltopgave på Øresundsbroen

NCC's asfaltafdeling i Sverige har indgået en aftale med Öresundsbro Konsortiet om belægningsarbejder samt mindre drift- og vedligeholdelsesarbejder af Øresundsforbindelsen.

Projektet har en volumen på cirka 15.000 tons asfalt fordelt på 110.000 m² bassinudskiftninger og 40.000 m² slidlag. Asfalten produceres på NCC's asfaltfabrik i Södra Sandby uden for Lund. Opgaven omfatter betalingsanlægget Lernacken, servicevejen Pepparholm, tunnelen og Kastruphalvøen.

Også fokus på de bløde parametre

Øresundsforbindelsen er et særligt anlægsprojekt, der skal klare tung trafikbelastning, vind og vand, hvilket stiller store krav til materiale og udførelse. I udbuddet blev der, udover kvalitet, også lagt stor vægt på de bløde parametre som organisationens sammensætning, erfaring og beskrivelse af, hvordan implementeringen vil foregå.

- Det er glædeligt, når vi ser kunder, der har fokus på samarbejde og på parametre som klima og miljø. Det giver os mulighed for sammen med kunden at skabe mest udbytte af de offentlige midler og samtidig sikre en lavere påvirkning af miljøet, siger Tobias Pettersson, afdelingschef, NCC Industry, Asfalt Sverige.

Rammeaftalen starter med det samme og løber i to år.