Til søs med NCC

NCC er kendt som en af Danmarks største entreprenørvirksomheder. Mindre kendt er det måske, at NCC står for driften af fem skibe til sugning af sand og ral. En af de maskinmestre, som har sejlet med NCC, er nyuddannede Rasmus Gregersen, der afsluttede sin maskinmesteruddannelse i juni 2016.

"Jeg har været glad for maskinmesteruddannelsen, men ville gerne have mere praktisk indhold i uddannelsen, og derfor brugte jeg min bachelorpraktik til at sejle med NCC for at prøve at arbejde i et maskinrum", fortæller han.

I alt var han afsted på fire ture med M/S Baltic á to ugers varighed. M/S Baltic er en såkaldt slæbesuger og en af fem slæbesugere hos NCC. Årligt indvindes to millioner tons råstoffer fra havet omkring Danmark. Sand og ral indgår i videre forarbejdning til især beton- og asfaltproduktion. NCC tilstræber et højt vedligehold og en velholdt flåde, der kan leve op til de mange krav om både råstofindvinding og arbejdsmiljø. Derfor beskæftiger NCC flere maskinmestre i sin flåde.

Både praktik og bacheloropgave

Der er masser af udstyr om bord, som skal serviceres og vedligeholdes, heriblandt dieselmotor, gear, koblinger og ralpumper. Rasmus Gregersen deltog i alle typer opgaver i maskinrummet på M/S Baltic og fik stort selvstændigt ansvar.

"Det var meget spændende og lærerigt, og jeg har nu fået så meget blod på tanden, at jeg har besluttet, at mit første job skal være som sejlende maskinmester", siger han.

Efter sin bachelorpraktik hos NCC udarbejdede Rasmus Gregersen også sin afsluttende bacheloropgave hos NCC. Emnet var en sammenligning af forebyggende vedligehold og en reservedelsstrategi for NCC's flåde af sand- og ralsugere. På den måde fik han både praksis og teori med i løbet af sit ophold hos NCC.

"Da jeg startede på maskinmesteruddannelsen, var min forventning nok, at jeg skulle arbejde i land. Men i løbet af det sidste år på uddannelsen og ikke mindst i kraft af mit ophold hos NCC er det blevet klart, at jeg skal starte min karriere til søs", siger Rasmus Gregersen.