NCC Building

NCC Building arbejder med alle former for bygge- og renoveringsopgaver for både offentlige og private bygherrer. Vi stræber efter at skabe størst mulig værdi for vores kunder.

NCC har en stærk lokal tilstedeværelse med aktiviteter i hele Danmark. Vi har derfor et godt kendskab til markedet og vores kunders behov. Vi kan samtidig tilbyde bygherrer med komplekse byggebehov specialiserede kompetencer ved at trække på NCC’s nordiske organisation. NCC’s størrelse, lokale tilstedeværelse og specialiserede indsigt gør os derfor til en stærk partner for alle bygherrer.

Størst mulig totalværdi

NCC er optaget af at skabe størst mulig værdi for vores kunder, brugere og i sidste ende for samfundet. Derfor arbejder vi ikke alene med udviklingen og opførelsen af et byggeri, men indtænker også driften. Vi tager ansvar for de bygninger vi skaber, men også for det behov de fysiske rammer skal imødekomme for vores kunder og brugere – det gælder, om det er optimering af et sygehuspersonales arbejdsgang, udviklingen af boliger, der sikrer høj livskvalitet eller et byområde, der fremmer mangfoldighed og diversitet.

Tidlig involvering

NCC skaber størst mulig værdi for vores kunder ved at bringe vores kompetencer i spil så tidligt om muligt, især ved større bygge- og renoveringsprojekter. Vi har stærk ekspertise i bæredygtighed, digitalisering og arbejder også gerne i strategiske partnerskaber, hvor vores rådgivning og specialiserede viden kan omsættes til et bygbart projekt, der indfrier vores kunders behov.

Alle entrepriseformer

Uanset hvad vores kunders behov er, mestrer NCC alle former for entrepriser og arbejder gerne som både:

  • totalentreprenør
  • hovedentreprenør
  • fagentreprenør

Desuden har vi et stærk totaløkonomisk fokus, når vi arbejder i Offentlige private partnerskaber (OPP)

NCC Building Øst

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

NCC Building Vest

Sommervej 31E, 8210 Aarhus V