NCC Industry

NCC Industry arbejder inden for kerneområderne - råstofindvinding samt asfaltproduktion- og udlægning

Aktiviteterne i NCC Industry er opbygget omkring produktion af stenmateriale og asfalt samt asfaltbelægning og er opdelt i to divisioner: Råstoffer og Asfalt.

De forskellige områder hænger sammen og danner en naturlig forarbejdningskæde, som er velintegreret med NCC’s bygge- og anlægsvirksomhed.

Råstofferne, som hovedsageligt udvindes i egne grusgrave og stenbrud, sælges til beton- og asfaltindustrien samt leveres til bygge- og anlægsprojekter. Asfalten produceres på egne asfaltfabrikker og bruges i forskellige typer af vejbelægninger. 

I en højteknologisk fremstillingsproces leveres delmateriale og asfalt til alt fra indkørsler og småveje til komplekse infrastrukturprojekter. Der leveres også til andre bygge- og anlægsvirksomheder. Stenmaterialer anvendes for eksempel til fundering af boliger, kontorer og industrier, men også i betonindustrien.

De primære markeder er koncentreret i de nordiske lande, hvor NCC er den førende aktør i branchen. Sverige er det største enkeltmarked med næsten halvdelen af omsætningen. 

Kundebasen for stenmateriale, asfaltproduktion og belægning findes både inden for den private sektor og i de kommunale og offentlige forvaltninger. Det private marked for belægning og levering af stenmateriale udgør den største del af kundebasen.