NCC Industry

NCC Industry arbejder inden for kerneområderne - råstofindvinding samt asfaltproduktion- og udlægning

Aktiviteterne i NCC Industry er opbygget omkring produktion af stenmateriale og asfalt samt asfaltbelægning og er opdelt i to divisioner: Råstoffer og Asfalt.

De forskellige områder hænger sammen og danner en naturlig forarbejdningskæde, som er velintegreret med NCC’s bygge- og anlægsvirksomhed.

Råstofferne, som hovedsageligt udvindes i egne grusgrave og stenbrud, sælges til beton- og asfaltindustrien samt leveres til bygge- og anlægsprojekter. Asfalten produceres på egne asfaltfabrikker og bruges i forskellige typer af vejbelægninger. 

I en højteknologisk fremstillingsproces leveres delmateriale og asfalt til alt fra indkørsler og småveje til komplekse infrastrukturprojekter. Der leveres også til andre bygge- og anlægsvirksomheder. Stenmaterialer anvendes for eksempel til fundering af boliger, kontorer og industrier, men også i betonindustrien.

De primære markeder er koncentreret i de nordiske lande, hvor NCC er den førende aktør i branchen. Sverige er det største enkeltmarked med næsten halvdelen af omsætningen. 

Kundebasen for stenmateriale, asfaltproduktion og belægning findes både inden for den private sektor og i de kommunale og offentlige forvaltninger. Det private marked for belægning og levering af stenmateriale udgør den største del af kundebasen.

Grete Aspelund

Head of NCC Industry, NCC Industry

NCC Industry
NCC Industry

Jupitervej 1, 6000 Kolding

Telefon: +45 44 85 56 00