NCC Industry

NCC Industry arbejder inden for tre kerneområder - råstofindvinding, asfaltproduktion- og udlægning samt funderingsarbejde.

Aktiviteterne i NCC Industry er opbygget omkring produktion af stenmateriale og asfalt samt fundering og asfaltbelægning og er opdelt i tre divisioner: Hercules (fundringsaktiviteten), Råstoffer og Asfalt.

De forskellige områder hænger sammen og danner en naturlig forarbejdningskæde, som er velintegreret med NCC’s bygge- og anlægsvirksomhed.

Råstofferne, som hovedsageligt udvindes i egne stenbrud, bruges både ved asfaltproduktion og som delmateriale i bygge- og anlægsprojekter. Asfalten produceres på egne asfaltfabrikker og bruges i forskellige typer af vejbelægninger. 

I en højteknologisk fremstillingsproces leveres delmateriale og asfalt til alt fra indkørsler og småveje til komplekse infrastrukturprojekter. Der leveres også til andre bygge- og anlægsvirksomheder. Stenmaterialer anvendes for eksempel til fundering af boliger, kontorer og industrier, men også i betonindustrien.

De primære markeder er koncentreret i de nordiske lande, hvor NCC er den førende aktør i branchen. Sverige er det største enkeltmarked med næsten halvdelen af omsætningen. 

Kundebasen for stenmateriale, asfaltproduktion, fundering og belægning findes både inden for den private sektor og i de kommunale og offentlige forvaltninger. Det private marked for belægning og levering af stenmateriale udgør den største del af kundebasen.

NCC Industry
NCC Industry

Hørkær 8, 2730 Herlev

Telefon: +45 44 85 56 00