Portland Towers

NCC Property Development

Vi udvikler fremtidens erhvervslokaler

I NCC Property Development er vores kerneydelse projektudvikling. Vores primære fokus er rettet mod køb af hele områder eller unikt beliggende ejendomme med henblik på udvikling af erhvervsejendomme til kontor-, retail- eller logistikformål.

Vi er en af de førende aktører på projektudviklingsmarkedet i Norden og har i kraft af vor mangeårige erfaring højt specialiserede kompetencer på området. Vi udvikler byggeri til en bred vifte af virksomheder og sikrer altid gennem personligt samarbejde, at vi er den mest attraktive projektudvikler at arbejde sammen med.

Vi udvikler individuelt tilpasset byggeri, der opfylder virksomhedernes krav til repræsentative rammer samt medarbejdernes ønske om et inspirerende og fleksibelt arbejdsmiljø. Samtidig fokuserer vi på at tilgodese investorernes ønske om bæredygtigt byggeri og ejendomme der giver sikre og stabile afkast over tid.

Projektudvikling af fast ejendom omfatter alt fra idé til realisering og salg af den færdige ejendom.

NCC Property Development Øst
NCC Property Development Øst

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

Telefon: +45 39 10 39 10
NCC Property Development Vest
NCC Property Development Vest

Sommervej 31E, 8210 Aarhus V

Telefon: +45 86 75 43 00