Avedøre Stationsby Nord, Avedøre

Renovering af almene boliger inklusive tagrenovering af godt 1.000 løbende meter samt miljøsanering af asbest, bly og skimmel.

Renoveringen af Avedøre Stationsby Nord omfattede tagrenovering af etagehusene samt nedtagning af eksisterende asbestholdige bølgeeternittage og asbestforurenet isolering på tagdæk. Efterfølgende asbestsanering af tagdæk og tagværk.

Oplægning af nyt bølge eternittag og tagisolering inkl. udbedring af skadet tagværk. Nye gangbroer, tagvinduer og tag-gennemføringer. Nye skotrender, tagrender og nedløb. I alt ca. 10.000 m2.

Etablering af solcelleanlæg på etagehusenes tage. I alt ca. 625 m2. Renovering af 62 indgangspartier og maleristandsættelse af 62 hovedtrapper inkl. etablering af ovenlys til trappe-opgange. Renovering af gulve i 473 badeværelser i etagehusene inkl. reparation af vægge samt opdatering af udsugningsanlæg.

546 nye badeværelser

Totalrenovering af 546 badeværelser i rækkehusene omfattende gulve, vægge lofter samt nyt sanitet, VVS-installationer, ventilation og el-installationer. Sammenlægning af 15 lejligheder og 15 hybler i etagehusene til 15 store lejligheder.

Boligerne var beboede i hele byggeperioden, hvorfor der var stort fokus på beboerkontakt og -koordinering.