Trykledning for Gribvand Spildevand A/S

Transportledning til spildevand fra Stokkebro rensningsanlæg til Blistrup Renseanlæg. Aftalen bestod overvejende af etablering af 7,9 km styret boring, trykledning samt sætning af 20 brønde.

Ledningen er primært anlagt ved styret underboring, så støv og støj mindskes, ligesom det også giver færre trafikale gener i forhold til opgravning i anlægsperioden.

Ledningstracéet ligger i Stokkebjergsvinget, Hesselhøj, Stokkebrovej, Unnerupvej, Kolbæk Byvej, Hesselbjerg-vej, Kirkevej, Peter Hildes Vej, Tulstrupvej og Bøge-bjergvej.

Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, herunder orientering til borgerne, enkel og funktionel. Beboerne bliver informeret per brev mindst en uge før arbejdet påbegyndes.

NCC er optaget i kontrolordningen for styret boring og gennempresning, og vi har dermed den godkendte kvalitetskontrol til at udføre arbejdet.

Fakta

  • Bygherre: Gribvand Spildevand A/S
  • Entreprenør: NCC Construction Danmark A/S, Rørteknik
  • Entrepriseform
    Hovedentreprise
  • Opgavetype: Afløb
  • Projektsum pr. år.: 16 mio. kr.
  • Omfang: 7.838 meter styret boring. Installationslængder 100-300 meter. 20 stk. Ø1250 PE brønde i dybden 2-5 meter. Stuksvejsning af 8.000 lbm samlet med elmuffer. Trykledning 4,5 km. 3,4 km gravitationsledninger ø160 - ø400 SDR 17. Tv-inspektion
  • Projektperiode: April 2011 – december 2014
kip2
Kim Petersen

Afdelingschef, Infra Services, NCC Infrastructure