Illustration: C.F. Møller architects A/S

WoodHub - Kontorknudepunkt i træ i Odense C

Staten etablerer et kontorbyggeri på 31.000 kvm plus 5.500 kvm parkeringskælder med plads til 150 biler til 1.600 statslige medarbejdere fra ni statslige institutioner på Lerchesgade 35 i Odense.

Som kontorknudepunkt vil de statslige institutioner kunne dele faciliteter som kantine, reception og mødefaciliteter.

Bærende konstruktioner i træ

Byggeriet foregår med stor fokus på den grønne omstilling for at minimere klimabelastningen af selve byggeriet. Således opføres huset i træ; søjler, bjælker og dæk som er det bærende system samt facader og tag beklædes i træ. De nuværende lejemål i Odense, som de statslige arbejdspladser flytter fra, ligger i dag mellem 'E' og 'B' i energimærke, mens det nye kontorknudepunkt forventes at leve op til energimærke 'A2020'.

Kontorbyggeriet samler ni statslige institutioner, der i dag bor på spredte lokationer i Odense.

Foregangsprojekt for træbyggeri i Danmark

Træbyggeri er på vej frem i Danmark, og som entreprenør har NCC haft dette som fokusområde i en årrække. Nu kan vi endelig sætte gang i arbejdet med den banebrydende opgave, der er et vigtigt projekt i Odenses byudvikling og i særdeleshed et afgørende byggeri for udviklingen af nye ansvarlige løsninger i den danske byggebranche.

På nordisk plan har vi opført flere projekter baseret på vores samlede erfaring med træ i NCC og vil bidrage med opsamlet viden på tværs af landegrænser. Trækonstruktionerne monteres af NCC's egenproduktion, som har erfaring med store og komplekse montager.

CO2-besparelser

Projektet har stort fokus på at minimere klimabelastningen i forbindelse med selve byggeriet. Der er massive CO2-besparelser at hente, når de bærende konstruktioner opføres i træ, og med et projekt i denne størrelsesorden er Bygningsstyrelsen med til at flytte branchen i retning af mere træ.

Lars Ørvad Nielsen

Sektionsdirektør, NCC Building Vest