NCC Industry

NCC Industry tilbyder produkter og ydelser i og omkring veje. Vi spænder over hele værdikæden, fra produktion af råstoffer og asfaltprodukter til funderings-arbejde samt overfladebelægning.

Aktiviteterne i NCC Industry er opbygget omkring produktion af stenmateriale og asfalt samt fundering og asfaltbelægning og er opdelt i tre divisioner: Hercules (fundringsaktiviteten), Råstoffer og Asfalt.

De forskellige områder hænger sammen og danner en naturlig forarbejdningskæde, som er velintegreret med NCC’s bygge- og anlægsvirksomhed.

Råstofferne, som hovedsageligt udvindes i egne stenbrud, bruges både ved asfaltproduktion og som delmateriale i bygge- og anlægsprojekter. Asfalten produceres på egne asfaltfabrikker og bruges i forskellige typer af vejbelægninger. 

I en højteknologisk fremstillingsproces leveres delmateriale og asfalt til alt fra indkørsler og småveje til komplekse infrastrukturprojekter. Der leveres også til andre bygge- og anlægsvirksomheder. Stenmaterialer anvendes for eksempel til fundering af boliger, kontorer og industrier, men også i betonindustrien.

NCC Industry består også af en Recycling enhed, der håndterer forskellige former for bygge- og anlægsaffald. Det sker med udgangspunkt i vores kunders behov. En stor part af affaldet anvender vi selv på egne fabrikker. Det betyder god affaldsøkonomi på begge sider af bordet, sammenholdt med miljørigtige løsninger.

De primære markeder er koncentreret i de nordiske lande, hvor NCC er den førende aktør i branchen. Sverige er det største enkeltmarked med næsten halvdelen af omsætningen. 

Kundebasen for stenmateriale, asfaltproduktion, fundering og belægning findes både inden for den private sektor og i de kommunale og offentlige forvaltninger. Det private marked for belægning og levering af stenmateriale udgør den største del af kundebasen.

NCC Industry
NCC Industry

Hørkær 8, 2730 Herlev

Telefon: +45 44 85 56 00