Lad asfalten håndtere regnvandet

Klimaændringerne har givet os mere ekstremt vejr, og vi oplever oftere kraftig regn og skybrud. De store mængder regnvand på kort tid giver problemer, fordi kloaksystemet ikke kan nå at aftage vandet. NCC PermaVej® er en permeabel asfaltbelægning, der selv dræner regnvandet ned i jorden.

NCC PermaVej® er en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem. Under asfalten ligger den specialudviklede stabilgrus NCC DrænStabil®, der har en stor porevolumen og derfor kan optage og opbevare store mængder vand efter samme princip som en faskine. Regnvandet løber altså fra vejen ned i den særlige stabilgrus, hvorfra det langsomt siver ned i jorden.

Altid tør vej - selv under skybrud

NCC PermaVej har stor dræneffekt, og asfalten vil altid være vandfri - selv under skybrud, hvor der falder 15 mm nedbør inden for 30 minutter.

Undgå afløbsriste og render

Med en permeabel belægning bliver afløbsriste, render og brønde som oftest unødvendige, hvilket gør anlægsarbejdet mindre kompliceret. Og idet regndråberne trænger ned lige der, hvor de falder, og ikke skal ledes mod en rist, kan områder med NCC PermaVej anlægges som en helt vandret flade, hvilket giver nye arkitektoniske muligheder.

Fordele ved NCC PermaVej

  • Håndterer regnvandet, hvor det falder
  • Tilledning til regnvandssystem reduceres eller forsinkes
  • Nedsivning i hele levetiden
  • Ingen afløbsriste eller render
  • Kan lægges som en helt vandret flade
  • Totalprisen svarer til traditionelle løsninger

Hvor kan NCC PermaVej bruges?

NCC PermaVej kan afløse kloaksystem og riste og aftage vandet på parkeringspladser, boligvej, stier og mindre veje.

Er der ikke mulighed for nedsivning

Hvor der skal tages hensyn til grundvandsinteresser og hvor nedsivning ikke er tilladt eller muligt kan PermaVej opbygningen laves med en tæt membran i bund og sider og derved bruges som forsinkelsesbassin/faskine. Udløb til det eksisterende system kan så reguleres via drosling af udløbsrøret til hvilken volumen afløbssystemet kan modtage.

“NCC DrænStabil® har en porevolumen på 30% og kan derfor aftage endog meget store mængder vand. Et ekstremt regnskyl på 190 l/s/ha på ti minutter, hvilket er en såkaldt femårshændelse, giver 11,4 mm vand i løbet af ti minutter. Denne mængde vand vil blot fylde porerne i DrænStabil® i 3,8 centimeters højde (11,4/10*100/30=3,8). Og så er der ikke engang taget højde for, at vandet når at blive drænet videre ud i jorden i løbet af de ti minutter.”

- Et regneeksempel

Michael Brask
Michael Brask

Salgschef, Råstoffer Vest og Fyn, NCC Industry

Oliehavnsvej 28, 8000 Århus C