Asfalt til slidlag

Slidlaget er det øverste lag på vejen og skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

Bitugrib - til motorveje, hovedveje og lufthavne
Bitugrip er en tyndlagsbelægning med særdeles god friktion. Den mindsker risikoen for aquaplaning og er derfor velegnet til bl.a. motorveje, hovedveje og lufthavne.
Læs hele produktbeskrivelsen

Flexfalt - til stier og mindre veje

Flexfalt er et fleksibelt slidlag, som er særlig modstandsdygtig mod revnegennemslag og sporkøring. Flexfalt-typerne anvendes fra stier og mindre trafikerede veje og pladser til middel trafikerede veje med tilstrækkelig bæreevne, hvor der ønskes et slidlag med forlænget levetid.
Læs hele produktbeskrivelsen

Skærvemastiks (SMA) – kan holde til stor trafikbelastning

Skærvemastiks er en slidlagsbelægning, som anvendes på steder, hvor der stilles ekstra store krav til belægningen. Skærvemastiks er en meget tæt og derfor holdbar belægning, hvor friktions- og stabilitetsegenskaber er tilgodeset med et stort skærveindhold og speciel, stabili­serende filler.
Læs hele produktbeskrivelsen

Superphalt - stor stabilitet
NCC Superphalt kan med fordel anvendes som øverste slidlag fra de mindste veje og pladser til de mest trafikerede motorveje. Fordelene er gode udmattelsesegenskaber, stor stabilitet, lang levetid og høj sporkøringsmodstand. Superphalt er opbygget næsten som Skærvemastiks, men i mod modsætning til Skærvemastiks, som i henhold til vejreglerne kun må fremstilles med de hårdeste bindemidler, produceres Superphalt med alle de bindemiddeltyper, vi normalt benytter os af i Danmark.
Læs hele produktbeskrivelsen

Kombilag (KB) - kombinerer bære- og slidlag

NCC Kombilag kombinerer bære- og slidlagsegenskaber og kan anvendes på let til middeltrafikerede veje, som har behov for en vis forstærkning, men hvor en traditionel GAB forstærkning efterfulgt af et slidlag vil være overdimensioneret og økonomisk uhen­sigtsmæssig. Erfaringer har vist, at kombilag er meget anvendelig på ”problemveje” med mange krakeleringer. Det bløde bindemiddel gør, at vejen kan følge underlagets bevægelser uden at revne.
Læs hele produktbeskrivelsen 

Støjreduceret asfaltslidlag (SRS)

Trafikstøjen påvirker vejenes omgivelser. Den dominerende støjkilde ved hastigheder over ca. 50 km/t stammer fra mødet mellem dæk og vejbane. Derfor har vi udviklet en asfalt til slidlag, som nedsætter trafikstøjen fra vejene. Det støjreducerende asfaltslidlag kan med anvendes på stort set alle vejtyper, som er egnet til maskinudlægning, fx kommuneveje, bygader, hovedveje og motorveje.

Læs hele produktbeskrivelsen

Overfladebelægninger (OB)
I Danmark bliver 5-6 millioner m² veje hvert år vedligeholdt med overfladebelægninger. Løsningen er en vejbelægning, hvor et lag skærver lægges ned i et lag bindemiddel. Den er enkel, effektiv og kan udføres på mange slags underlag som asfalt, grus, beton, fliser og knust genbrug. Når belægnin­gen er udført korrekt, er den med til at øge hele vejkonstruk­tionens levetid med op til 15 år og ofte mere – selv på stærkere trafikerede veje.

Læs mere om NCC's overfladebelægninger