NCC udfører byggemodning på både store og mindre projekter

NCC udfører alle former for byggemodningsarbejder.

Kunden har den store fordel kun at skulle samarbejde med én entreprenør, da vi tilbyder en samlet entreprise fra byggemodning af bar mark til færdig overflade.

Vi udfører alle dele af byggemodningsprocessen i form af inddæmningsarbejde, funderingsarbejde, jord- og kloakarbejde og grundvandssænkning. Desuden håndterer vi alle former for jord- og vandforurening.

Droner gør analyser og opmåling hurtigere

Vi bruger droner i det daglige arbejde med cut-/fill-analyser og opmålingsarbejde, fordi det går meget hurtigere end traditionelle metoder.

Flemming Carlsen (2)
Flemming Carlsen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure