NCC udfører byggemodning på både store og mindre projekter

NCC udfører alle former for byggemodningsarbejder.

Kunden har den store fordel kun at skulle samarbejde med én entreprenør, da vi tilbyder en samlet entreprise fra byggemodning af bar mark til færdig overflade.

Vi udfører alle dele af byggemodningsprocessen i form af inddæmningsarbejde, funderingsarbejde, etablering af forsyningsledninger, jord- og kloakarbejde og grundvandssænkning. Desuden håndterer vi alle former for jord- og vandforurening.

Nabohåndtering

Vi sætter en ære i at være proaktive i forhold til nabohåndtering. Vi informerer i god tid om støjende arbejder og forsøger i videst muligt omfang at dæmpe støj, støv og andre gener - som f.eks. tung trafik til og fra pladsen. I det hele taget har vi fokus på løbende at orientere naboerne om udviklingen i arbejdet.

Droner gør analyser og opmåling hurtigere

Vi bruger droner i det daglige arbejde med cut-/fill-analyser og opmålingsarbejde, fordi det går meget hurtigere og ved mængdeberegninger er mere præcist end traditionelle metoder. Desuden giver oversigtsbilleder af pladsen et godt grundlag for planlægning af kommende arbejder og grænsefladekoordinering med andre involverede parter.