BIO4, Amagerværket

Fra byggemodning til færdigt anlæg

NCC har stået for byggemodning af pladsen og for driften af den. Senest har NCC også fået den sidste af HOFORs anlægsentrepriser på projektet

Bio4 er en del af den nye kraftværksblok, som igen er et skridt på vej mod Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2025.

NCC har stået for at byggemodne området med veje, byggeplads og omlægning af ledninger for at gøre plads til det store byggeri. Siden er der etableret byggeplads, og NCC har stået for driften af byggepladsen gennem hele byggeperioden.

Opgaven har blandt andet bestået af jordarbejder, afløb og øvrige ledninger i jord, veje og pladser, betonarbejder og nedrivningsarbejder. Siden har det handlet om drift og vinterberedskab.

Vi har sejlet 4.500 tons flyveaske til Sønderjylland og bortkørt kl. 2-3, samt kl. 4 jord. Jorden er primært håndteret ved oplægning i mellemdepot, hvor det er prøvetaget og efterfølgende bortkørt til rens eller deponi.

Smukke grønne omgivelser

Projektet afsluttes med en anlægsentreprise, som skal forvandle byggepladsen til en færdig lokation med veje og smukke, grønne omgivelser.

Der lægges fliser, etableres fortov, pumpebrønde og autoværn, ligesom entreprisen også rummer belysning, skilte og beplantning af området.