Byggeri og råhus

NCC udvikler, bygger og renoverer boliger, erhvervsejendomme, industribygninger og offentlige bygninger som skoler, hospitaler og sportshaller, ligesom vi bygger forretninger og lagerfaciliteter.

Bæredygtigt byggeri

NCC er frontløber, når det handler om bæredygtigt kontorbyggeri. Vi har en omfattende viden om energieffektivitet, vi kan tilbyde både kontorer og forretninger, der lever op til alle krav til at kunne opnå certificeringsniveauerne DGNB Gold, BREEAM Outstanding og LEED Platinum.

Vi har en bred palette af produkter til boligbyggeri med lavt energiforbrug, bæredygtige materialer og effektive processer, som sætter os i stand til at leve op til vores kunders meget forskellige krav og behov.

ESCO

Som ESCO-virksomhed kan vi hjælpe dig med at få et overblik over potentialet for energibesparelser i din ejendom. Vi stiller fuld økonomisk garanti for den aftalte energirenovering. Vi tilbyder hele pakken fra energiscreening over udarbejdelse af energikoncept til udførelse af energirenovering og opfølgning på energibesparelse. Du har kun én samarbejdspartner i hele forløbet.

Hvad enten du er offentlig eller privat bygherre, vil en kortlægning af energiforbruget i din ejendom eller ejendomsportefølje kunne medføre markante besparelser og mindre CO2 udledning. En energioptimering vil desuden have en positiv indflydelse på ejendommens værdi, dens stand, udgifter til drift og vedligeholdelse samt ikke mindst bygningens indeklima.

ESCO-modellen finansierer omkostningerne til at renovere og modernisere ejendommene via de energibesparelser, som garanteres i ESCO-samarbejdet, så der er ingen risiko eller omkostninger ved at deltage.

Bæredygtig renovering

Vi arbejder i tæt dialog med vores kunder, lejere og andre samarbejdspartnere for at levere socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger.

Energieffektive bygninger

NCC arbejder med nogle godt gennemprøvede metoder for at udvikle forskellige typer af lavenergihuse, som kan leve op til kundernes krav om energieffektivitet. Vi arbejder løbende på at udvikle vores kompetence på området. Vi udvikler produkter, koncepter og platforme for at kunne tilbyde de bedste løsninger, blandt andet i forhold til EU’s direktiv for nye bygninger med virkning fra 2020. NCC har stor erfaring med at bygge passivhuse.

NCC Building Øst

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg

NCC Building Vest

Sommervej 31E, 8210 Aarhus V