Vi garanterer en tryg og sikker proces. Vi forbereder os grundigt og tager højde for særlige risikoområder. Vi sørger for, at leverancerne kommer til tiden og udfører arbejderne som varslet. Vi holder vores aftaler og opfører os ordentligt, og vi informerer om det, der skal ske.

Det betyder, at beboerne eller brugerne af institutionen:

  • Er velorienterede om, hvad der skal ske, hvornår
  • Ved hvornår vi kommer, hvor meget vi fylder, og hvornår vi er færdige
  • Oplever, at håndværkerne opfører sig ordentligt og tager ansvar hele vejen igennem
  • Oplever, at vi holder ord, og at arbejderne er afsluttet til den aftalte tid uden mangler