Portland Towers

Erhvervsbyggeri er mere og andet end rum

I NCC har vi en ambition om at skabe inspirerende miljøer, der hjælper mennesker og virksomheder med at opnå markante resultater.

Foruden domiciler og flerbruger-kontorhuse udvikler og opfører NCC indkøbscentre samt produktions- og lagerfaciliteter - uanset om der er tale om nybygning eller om- og tilbygning.

Flere af vores byggerier er udviklet i tæt samarbejde med bygherren med udgangspunkt i vores koncepter, der har en høj teknisk standard og er komplekse i deres design. Vi udfører projekterne enten i hoved- eller totalentreprise og oftest i form af tidligt eller involverende samarbejde.

Vi arbejder målrettet med VDC gennem hele projektforløbet til visualisering, projektering, optimering, kvalitetskontrol, analyser af logistik, tidsplanlægning, mængdeudtræk og økonomiopfølgning.

Byg med en faglig entreprenør

Udførelse af beton- og råhusarbejder i forbindelse opførelsen af erhvervs- og industribyggerier har altid været en del af NCC's kernekompetencer indenfor beton og råhus. Vi har her en lang referenceliste på lige netop denne type byggerier. Dette kombineret med en samarbejdsorienteret og faglig stærk medarbejderstab har gjort os til en af Danmarks mest fortrukne beton- og råhusentreprenører.