Asfalt - Produktinfo

Hvad enten din opgave er stor eller lille, enkel eller kompliceret kan vi sammen finde en effektiv, holdbar og økonomisk løsning. Vi tilbyder et bredt spekter af produkter og ydelser, og vi skræddersyr gerne løsningen til dine behov og ønsker.

 • Asfalt til bærelag

  Et bærelag er en grov asfalt, som udlægges i et tykkere lag end et slidlag. Formålet er at sikre, at underbunden ikke bliver overbelastet af trafikken for derved at undgå revner og krakeleringer i asfalten.

 • Lav Temperatur Asfalt (LTA) - lavere energiforbrug

  Lav Temperatur Asfalt (LTA) er en speciel teknik, hvor vi nedsætter temperaturen under asfaltproduktionen. På den måde sænker vi energiforbruget og reducerer CO2 udledningen.

 • NCC PermaVej® - Lad asfalten håndtere regnvandet

  NCC PermaVej® er en åben asfalt, som regnvandet kan trænge igennem, og som har så stor dræneffekt, at vejene altid holdes tørre – uanset, hvor meget vand der falder.

 • NCC Strongphalt®

  NCC Strongphalt® er vores asfaltprodukt, som er særligt velegnet til vejoverflader med høje krav til bæreevne, som f.eks. lufthavne, fragtterminaler, varehuse, busterminaler, parkeringspladser, lagerhuse mv.

 • Skærver til haver og indkørsler

  Som Danmarks største asfaltproducent indkøber vi årligt op mod 1 million tons grus og skærver til vores asfaltfabrikker i hele landet. Du skal derfor ikke køre langt med din trailer for at få den fyldt op med stenmaterialer til dit projekt.

 • Asfalt til slidlag

  Slidlaget er det øverste lag på vejen og skal sikre, at vejen får en lang levetid ved at beskytte de underliggende lag mod trafik, regn, frost og saltning. Slidlaget skal også skabe god friktion, komfort, stabilitet og reducere støj.

 • Specialprodukter

  Vi tilbyder en lang række specielle asfaltprodukter, som er tilpasset de danske vejregler, herunder bl.a. farvet asfalt, lappeasfalt til reparationer på let befærdede veje samt støbeasfalt til såvel landbrug som broopgaver og P-dæk.