Produkter

Lokal indvinding og kort transportvej er en hjørnesten i råstofforsyningen.

Hos NCC lægger vi vægt på at være tæt på vores kunder - hele vejen. Fra måden vi samarbejder på til leveringen af råstoffer til dine projekter.

Korte transportveje af råstoffer fra indvindingssted til anvendelsessted er mest bæredygtige. Økonomisk såvel som miljømæssigt. Det reducerer omkostningerne til transport og giver dermed en god råstoføkonomi i dine projekter. Og det er samtidig det mest skånsomme mod miljøet. Dette sikrer NCC, Råstoffer i kraft af vores mange lokale grusgrave i Danmark, indvinding til søs i danske farvande og granitbrud på Bornholm. Vores 31 råstoflagre og forarbejdningspladser er jævnt fordelt over hele landet, så der aldrig er langt til de materialer, din virksomhed har brug for. 

NCC_Biodiversitet
Anlægsmaterialer

NCC producerer materialer til bygge- og anlægsbranchen på alle vores pladser i Danmark.

Dantonit_membraner_smart_choices
Bentonit produkter – Vandtætte løsninger af naturlige materialer

Dantonit A/S er en del af NCC og fremstiller vandtætte løsninger, der er baseret på et naturligt, selvreparerende materiale.

Betontilslag
Betontilslag

NCC producerer højkvalitetsprodukter til betonindustrien i hele Danmark.

95009303
Faldunderlagsgrus til legepladser

Med faldunderlagsgrus fra NCC er du sikker på at få et underlag til legepladsen, der overholder kravene. Vi har et landsdækkende net af salgssteder for sandprodukter godkendt af Legepladskontrollen (Dancert).

Gydegrus_NCC_vandløb
Gydegrus til vandløbsrestaurering

Vores DTU AQUA godkendte gydegrus sikrer optimale betingelser for fisk, der gyder på stryg i vandløb.

Danmark_får_ny_grusgrav_i_Varde1
Kabelsand

Vi leverer godkendt sand til højspændingskabler i jorden

Kosand_ncc
NCC Agrosand giver glade malkekøer

Med NCC Agrosand giver du dine køer en bedre trivsel, og du opnår en højere ydelse

NCC Armour Stone – beskyt kyster og strande

Har du brug for en stærk løsning, der kan modstå bølgernes kraft? NCC Armour Stone har en vægt, styrke og hårdhed, der er ideel til at beskytte havne, kajer, strande og havmølleparker.

rabatgrus
NCC Rabatgrus

Det er vigtigt at få tillagt et stabilt materiale ved asfaltkanterne. En god rabat øger asfaltens holdbarhed, og den øger tilmed trafikanternes sikkerhed.

stiggrus_ncc25656
NCC Stigrus

Vi har udviklet en stigrus som giver dig et flot og praktisk stianlæg, med suveræn bæreevne på både stier, pladser og veje med let trafik

Klimavej_NCC_Galten
Permeable bærelag: DrænStabil® og DrænAf®

Fremtiden vil byde på flere skybrud, som vores kloakker og veje ikke kan håndtere. Permeable belægninger, der selv dræner regnvandet væk, bliver derfor i stigende grad anvendt som klimasikring mod det oftere kraftige regn.

Sømaterialer_NCC_Rederi
Sømaterialer

Fem sand- og ralsugere indvinder hvert år tre millioner tons råstoffer.