Det gamle Overformynderi i Holmens Kanal 20 er transformeret til en unik og moderne kontorbygning. Foto: Adam Mørk

Renovering af erhvervsbyggeri

Ombygning og renovering af erhvervsejendomme til eget brug eller udlejning? Vi kan hjælpe dig med at finde, optimere og fremtidssikre potentialet i ejendommen, så det er afstemt dine behov og din budgetramme.

En renovering af en erhvervsejendom fremtidssikrer ikke bare ejendommens værdisætning, brugskvalitet og grønne profil. Den medfører også lavere driftsomkostninger, bedre indeklima og dermed større effektivitet og arbejdsglæde hos medarbejderne.

Vi har specialiseret os i at renovere og ombygge erhvervsejendomme, så du kan opretholde virksomhedens drift, mens renoveringen pågår. Vi arbejder i en fleksibel proces og planlægger i forhold til jeres dagligdag uden, at vi af den grund går på kompromis med tid, økonomi eller kvalitet.

Vi fokuserer på tid og logistik, så du som kunde kan opretholde driften i renoveringsperioden og undgå driftstab.
Niels Engberg, Projektdirektør, NCC Energirenovering, Erhverv