En sikker arbejdsplads

"Ingen skal komme til skade eller miste livet på arbejdet". Det er NCC’s vision for et sundt og sikkert arbejdsmiljø, som også danner grundlag for NCC’s arbejdsmiljøpolitik.

Et godt arbejdsmiljø har en utroligt positiv indvirkning på moral, produktivitet, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. At skabe og opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø er derfor en grundlæggende forudsætning for at kunne håndtere kompleksiteten i produktionsprocessen. Alle NCC's ansatte, samarbejdspartnere, underleverandører og leverandører skal til enhver tid bidrage til sikker adfærd og have sundhed og sikkerhed som højeste prioritet. Samtidig skal alle bidrage aktivt til NCC’s ambition om at have det bedste arbejdsmiljø i branchen.

NCC arbejder i en branche, hvor der sker store fremskridt på arbejdsmiljøområdet. Medarbejdere i byggebranchen udsættes dog regelmæssigt for forskellige typer risici ude på byggepladserne, og derfor er bevidsthed om sikkerhed et grundprincip i alle NCC’s projekter: Sikkerhed er højeste prioritet!

Det overordnede strategiske fokus for arbejdsmiljøområdet er at forhindre ulykker samt at eliminere alvorlige ulykker og hændelser. Målet er at forhindre alvorlige ulykker ved at fokusere på aktiviteter med afsæt i de identificerede grundårsager, der fører til ulykker: planlægning, sikker adfærd og tekniske sikkerhedsbarrierer. Dette gælder for alle, der arbejder for NCC.

  • Planlægning er vigtig for arbejdsmiljøet, men er også en afgørende faktor for øget produktivitet, effektivitet og rentabilitet. NCC stræber efter at have arbejdsmiljø som højeste prioritet på planlægningsstadiet i vores projekter.
  • Vores fokus på sikker adfærd er tæt knyttet til vores arbejde med implementering af NCC Star Behaviours, som har en stærk og positiv indflydelse på, at arbejdsmiljø bliver ved med at være en integreret del af vores virksomhedskultur. 
  • Tekniske sikkerhedsbarrierer er fysiske og digitale barrierer mellem mennesker og det, der udgør risikoen for en ulykke. Det betyder, at barrieren enten kan stoppe eller advare en person om denne risiko. 
    I NCC’s arbejde med at eliminere alvorlige hændelser er fokus først og fremmest på de tre identificerede højrisikoområder: arbejde i højden, tunge kranløft samt arbejde med tunge maskiner.