Om koncernen

NCC’s vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

NCC er en af Nordeuropas førende virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling med en omsætning på næsten 41 mia. kr. og 15.500 medarbejdere. Med Norden som sit hjemmemarked er NCC aktiv i hele værdikæden – udvikling og opbygning af bolig- og erhvervsejendomme samt konstruktion af industrielle anlæg og offentlige bygninger, veje, broer og andre former for infrastruktur.

NCC tilbyder også råmaterialer, der anvendes i byggeri, og tager sig af brolægning og vejservice. NCC skaber fremtidens miljøer til arbejde, beboelse og kommunikation baseret på ansvarlige byggeaktiviteter, som resulterer i bæredygtigt samspil mellem mennesker og miljø.

Vision

Vi skal forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Virksomhedskoncept – en ansvarlig virksomhed

NCC udvikler og bygger fremtidens arbejds-, beboelses- og infrastrukturmiljøer. NCC og NCC’s kunder finder i fællesskab og med udgangspunkt i vores værdier frem til behovsbaserede og omkostningseffektive kvalitetsløsninger, som skaber værdi for alle NCC’s interessenter og bidrager til bæredygtig social udvikling.

Kerneværdier

Virksomhedens værdier og adfærdskodeks udgør rygraden i NCC’s virksomhedsdrift og måde at agere på. De fungerer også som rettesnor for, hvordan medarbejderne skal opføre sig og agere i hverdagen, og som vejledning, når der skal træffes beslutninger.

  • Ærlighed
  • Respekt
  • Tillid
  • Pionerånd